tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Egzaminy na aplikacje 2018 radcowska i adwokacka Tom 1

Teksty ustaw Aplikacje

Aplikacje Prawnicze,

Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788381287869 | Wydanie 17/2018 | Stron 900

Cena: 74.19 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 1. Stan prawny: 23 maja 2018 r. Tom 1 zawiera:
- Kodeks cywilny
- Kodeks postępowania cywilnego
- Prawo o aktach stanu cywilnego
- Prawo wekslowe
- Ustawa o kosztach sadowych w sprawach cywilnych
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sadowych w sprawach cywilnych
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- Prawo spółdzielcze
- Ustawa o własności lokali
- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
- Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
- Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
- Ustawa o gospodarce nieruchomościami
- Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
- Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
- Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
- Prawo budowlane
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Kodeks spółek handlowych
- Prawo upadłościowe
- Prawo restrukturyzacyjne
- Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
- Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- Prawo własności przemysłowej
Księgarnia prawnicza poleca Egzaminy na aplikacje 2018 radcowska i adwokacka Tom 1