501788771
kontakt@bookslandia.pl

Egzaminy prawnicze 2013 Ministerstwa Sprawiedliwości Testy z komentarzem

Dostępność: brak

Stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji, a Tomy 2 – 4 także dla praktyków; składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom – dniom - egzaminu radcowskiego i adwokackiego: testów, części cywilnej i karnej, gospodarczej i administracyjnej; zawierają wzory pism z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administracyjnego wraz ze szczegółowymi komentarzami, omówieniem najważniejszych podstaw apelacyjnych i kasacyjnych.
Tom 1 obejmuje: Testy, a w nich:
- szczegółowe omówienie pytań na aplikację ogólną, radcowską i adwokacką z 2 ostatnich lat,
- analiza pytań z wszystkich dziedzin prawa dodatkowo w formie opisowej,
- materiał usystematyzowany w tabelach i wykresach, dzięki czemu łatwiej jest opanować wiedzę,
- omówienie najważniejszego i najnowszego orzecznictwa sądowego, przykładowy test ministerstawa sprawiedliwości wraz z odpowiedziami do egzaminu.

Księgarnia prawnicza poleca Egzaminy prawnicze 2013 Ministerstwa Sprawiedliwości Testy z komentarzem