501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018 Tom 3 Kazusy

Gorzelnik Kamil

Aplikacje prawnicze,

Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788325587338 | Wydanie 5/2017 | Stron 228

Dostępność: brak

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Kazusy do egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2018 roku obejmują 90 kazusów do egzaminu adwokackiego i radcowskiego, a w nich:
- w zakresie prawa cywilnego kazusy dotyczące apelacji, pozwu lub wniosku;
- w zakresie prawa karnego kazusy (z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji) dotyczące apelacji oraz aktu oskarżenia;
- w zakresie prawa administracyjnego – kazusy dotyczące skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
- w zakresie prawa gospodarczego – kazusy dotyczące konstruowania umów, pozwu, wniosku lub apelacji.

Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Niniejsza książka jest skierowana przede wszystkim do osób, które ukończyły aplikację adwokacką lub radcowską i ma na celu kompleksowe przygotowanie do końcowego egzaminu adwokackiego oraz radcowskiego. Odbiorcami książki mogą być jednak także aplikanci adwokaccy, radcowscy oraz sądowi, a także studenci prawa chcący pogłębiać zagadnienia z zakresu prawa procesowego oraz prawa gospodarczego. Opracowanie zostało podzielone na 4 części: karną, cywilną, gospodarczą i administracyjną, co, rzecz jasna, odpowiada poszczególnym częściom egzaminów końcowych. Każ- dy kazus zawiera stan faktyczny, zadanie, proponowane rozwiązanie oraz wyjaśnienie Autora. Wyjaśnienia w przeważającej części oparte są na orzecznictwie sądowym, w tym orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Każdy kazus zawiera praktyczne zagadnienie, z którym aplikant może się potencjalnie spotkać podczas egzaminu adwokackiego lub radcowskiego. Polecenie w kazusie odpowiada zadaniom określonym w ustawie – Prawo o adwokaturze lub ustawie o radcach prawnych. I tak z zakresu prawa cywilnego Czytelnik może się spotkać z poleceniem napisania petitum apelacji bądź pozwu, z zakresu prawa karnego apelacji bądź aktu oskarżenia, z zakresu prawa administracyjnego skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaś z zakresu prawa gospodarczego umowy bądź pozwu. Z uwagi na ograniczoną objętość opracowania, rozwiązania nie zawierają propozycji uzasadnienia apelacji, pozwu, skargi kasacyjnej, czy też aktu oskarżenia. Mam nadzieję, że z uwagi na skupienie się w opracowaniu wyłącznie na zadaniach, z jakimi mogą się Państwo spotkać podczas egzaminu końcowego, okaże się ono pomocne w przygotowaniach do ciężkiego wyzwania, jakim jest niewątpliwie egzamin adwokacki i radcowski.
Księgarnia prawnicza poleca Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018 Tom 3 Kazusy