501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018 Tom 4 Wzory pism z komentarzami Etyka zawodowa

Dostępność: brak

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

W publikacji zamieszczono wzory pism procesowych zawierające przykładowe zarzuty i wnioski oraz przykłady umów i komparycji, wraz z omówieniem, praktycznymi wskazówkami i wybranym orzecznictwem. Uniwersalny charakter książki powoduje, że jest ona przydatna jako ułatwienie osobom przygotowującym się do egzaminu radcowskiego lub adwokackiego w utrwalaniu wiedzy prawniczej zdobytej w trakcie aplikacji radcowskiej lub adwokackiej, jak również stanowi pomoc w bieżącej praktyce prawniczej. Niniejsza książka w zakresie wzorów pism podzielona jest na cztery rozdziały. W pierwszym znajdują się wzory aktu oskarżenia oskarżyciela posiłkowego, publicznoskargowego aktu oskarżenia sporządzonego przez prokuratora, aktu oskarżenia w postępowaniu prywatnoskargowym i wzory apelacji od wyroku w sprawie o przestępstwo oraz wykroczenie. W tym rozdziale umieszczone są także przykładowe opisy zarzucanych czynów do aktów oskarżenia z wybranych artykułów kodeksu karnego. Drugi rozdział zawiera wzory pozwu i apelacji w procesie cywilnym. W trzecim rozdziale zaprezentowane są wzory skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W rozdziale czwartym znajdują się materiały przydatne przy sporządzaniu umów, a mianowicie komparycje uwzględniające różnorodność podmiotów uczestniczących w obrocie cywilnoprawnym oraz przykładowe klauzule umowne i wzory umów. Siódme wydanie publikacji zostało zaktualizowane, poprawione i uwzględnia stan prawny na 30.8.2017 r.
W drugiej części opracowania zostały przedstawione zadania wraz z rozwiązaniami z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki adwokata i radcy prawnego, które pojawiły się na egzaminie radcowskim i adwokackim w 2016 i 2017 r. Ponadto w tej części znajdują się także kazusy dotyczące naruszenia norm etycznych przez adwokatów i radców prawnych, przygotowane przez adwokatów i radców prawnych.

Tom 4 książki wydawnictwa Beck do egzaminów prawniczych obejmuje Wzory pism z komentarzami oraz zagadnienia związane z etyką zawodową, w a nich:

- wzory pism z zakresu prawa karnego,
- wzory pozwu i apelacji w procesie cywilnym,
- wzory skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do NSA,
- materiały przydatne przy sporządzaniu umów,
- kazusy z etyki adwokackiej i radcowskiej.

Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa.
Księgarnia prawnicza poleca Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018 Tom 4 Wzory pism z komentarzami Etyka zawodowa