501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Grześkiewicz Władysław

Wolters Kluwer


Isbn 9788381073714 | Wydanie 2/2017 | Stron 288

Cena: 103.99 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Książka z egzekucji nieruchomości przeznaczona jest dla pracowników egzekucji administracyjnej i sądowej, pracowników organów wierzycieli publicznych, radców prawnych, komorników, przedstawicieli nauki prawa, studentów prawa i ekonomii.

Książka kompleksowo przedstawia złożoną problematykę egzekucji z nieruchomości w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Ukazano w niej procedurę stosowania egzekucji z nieruchomości przez administracyjne organy egzekucyjne, z uwzględnieniem istotnego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny. W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:
- zasady ogólne w egzekucji z nieruchomości,
- przedmiotowy i podmiotowy zakres egzekucji z nieruchomości,
- postępowanie w zakresie zajęcia, opisu i oszacowania oraz sprzedaży nieruchomości,
- przybicie i przyznanie własności,
- podział kwoty uzyskanej z egzekucji.

Opracowanie zawiera bogaty zestaw wzorów formularzy, które mogą być wykorzystane przez pracowników organów egzekucyjnych i izb administracji skarbowej oraz organów administracji rządowej i samorządowej. W drugim wydaniu książki uwzględniono zmiany dotyczące:
- rozszerzenia możliwości zastosowania egzekucji z nieruchomości na każdym etapie prowadzonego postępowania egzekucyjnego,
- rozszerzenia kręgu osób, które nie mogą uczestniczyć w licytacji nieruchomości,
- zaspokojenia roszczeń wynikających z odstąpienia od umowy deweloperskiej lub jej przekształcenia w toku postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego,
- wprowadzenia miękkiej egzekucji , polegającej na działaniach informujących i dyscyplinujących poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
- konsolidacji służb podatkowych i celnych oraz kontroli skarbowej w ramach Krajowej Administracji Skarbowej (od 1 marca 2017 r.).

Stan prawny na 28 lutego 2017 PORADNIKI LEX
Księgarnia prawnicza poleca Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji