tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą
Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą Część I Operacje (zdarzenia) gospodarcze podlegające ewidencji. Część II Alfabetyczny indeks operacji (zdarzeń)
Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części.
Pałka Marian / Wydanie 2012 / Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów/ Plan kont 2019
Zakładowy plan kont z komentarzem 2018
Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka Stan prawny 02.01.2019 roku
29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w us
Pałka Marian / Wydanie 2019 / Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów/ Plan kont 2019
Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą
Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą
Książka dotyczy prowadzenia rachunku kosztów na potrzeby sprawozdawczości finansowej są zgodne z regulacjami rachunkowości. Chodzi tu zwłaszcza o ustawę o rachunkowości, która została dosto
Edward Nowak / Wydanie 2018 / Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów/ Plan kont 2019
Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 roku
Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości
Książka zawiera uniwersalne i niezmienne zasady rachunkowości oraz obowiązujące przepisy, która powinna znać osoba prowadząca rachunkowość w firmie. Omówiono w niej:- ewidencję aktywó
Sawicki Kazimierz / Wydanie 2016 / Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów/ Ustawa o rachunkowości
Zakładowy plan kont z komentarzem 2016
Zakładowy plan kont z komentarzem 2019
29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w us
Pałka Marian / Wydanie 2019 / Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów/ Plan kont 2019
Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz
Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz
Książka ma na celu przedstawienie ogólnych zasad rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem jej powiązań z rachunkowością finansową w warunkach polskich przedsiębiorstw. Po
Teresa Kiziukiewicz / Wydanie 2012 / Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów/ Rachunkowość zarządcza
Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz część 2
Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz część 2 zadania z rozwiązaniami
Książka uwzględnia nowelizacje ustawy o rachunkowości. Publikacja ma na celu przedstawienie ogólnych zasad rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem ich przydatności w polskich przedsiębiors
Teresa Kiziukiewicz / Wydanie 2011 / Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów/ Rachunkowość zarządcza
Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych
Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych
Jednostki gospodarcze prowadzące działalność w warunkach gospodarki rynkowej ciągle poszukują sposobów zwiększenia zysków. Główną rolę w tych dążeniach odgrywa poprawa efektywności wy
Edward Nowak / Wydanie 2013 / Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów/ Rachunkowość
Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw
Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw Część 2 Zadania z rozwiązaniami
Książka przeznaczona jest dla osób znających już zasady prowadzenia rachunkowości. Powinna ona stanowić przede wszystkim pomoc dla studentów kierunków ekonomicznych, zarówno słuchaczy studi
Sawicki Krzysztof / Wydanie 2009 / Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów/ Rachunkowość finansowa
Zakładowy plan kont z komentarzem 2017
Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą
Książka o zakładowym planie kont z komentarzem na 2017 rok dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT to cenna pomoc każdego księgowego. Dwudzieste siódme w
Pałka Marian / Wydanie 2017 / Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów/ Plan kont 2019
Zakładowy plan kont z komentarzem 2015
Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą
Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą autorstwa Mariana Pałki wydawnictwa Ekspert stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Publikacja
Pałka Marian / Wydanie 2015 / Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów/ Plan kont 2019
Zakładowy plan kont 2015
Zakładowy plan kont 2019 z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą
Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą autorstwa Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Publikacja z
Pałka Marian / Wydanie 2019 / Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów/ Plan kont 2019
Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości Sawicki
Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości Sawicki
Książka powinna stanowić przede wszystkim pomoc dla studentów kierunków ekonomicznych, zarówno słuchaczy studiów stacjonarnych, jak i zaocznych. Może ona być wykorzystana również przez oso
/ Wydanie 2012 / Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów/ Rachunkowość finansowa
Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw Sawicki
Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw Sawicki według ustawy o rachunkowości Część 1
Zamiarem autorów było podjęcie próby stworzenia opracowania, które spełniałoby rolę pomocy dydaktycznej i poradnika praktycznego. Zgodnie z tytułem jest ono przeznaczone dla osób znających
/ Wydanie 2012 / Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów/ Rachunkowość finansowa
Rachunkowość Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i międzynarodowych Część II
Rachunkowość Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i międzynarodowych Część II zadania z rozwiązaniami
Część druga książki zadania z rozwiązaniami przeznaczona jest dla osób poznających po raz pierwszy podstawy prowadzenia rachunkowości. Powinna ona stanowić przede wszystkim pomoc dla student
Sawicki Kazimierz / Wydanie 2013 / Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów/ Rachunkowość
Polska klasyfikacja wyrobów i usług
Polska klasyfikacja wyrobów i usług Ze stawkami podatku VAT obowiązującymi w latach 2011-2013
Wydanie niniejszego opracowania stało się możliwe w związku z dostosowaniem przepisów ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) do klasyfikacji PKWiU 2008 wprowa
/ Wydanie 2010 / Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów/ Rachunkowość