501788771
kontakt@bookslandia.pl

Europejskie modele instrumentów finansowych

Lemonnier Mariola


Wolters Kluwer


Isbn 9788381077248 | Wydanie 2/2017 | Stron 412

Cena: 183.15

Książka zawiera informacje o obecnie obowiązujących regulacjach prawnych rynku finansowego w Polsce i za granicą. Przedstawiono w niej m.in. kwestie dotyczące:

- papierów wartościowych,
- pochodnych instrumentów finansowych,
- rodzajów rynków finansowych,
- standardowych wzorców kontraktów.

W opracowaniu zostały uwzględnione wszystkie obowiązujące akty prawne dotyczące instrumentów finansowych, a także te, które wejdą w życie 3.01.2018 r. Zaakcentowano również kierunek wprowadzanych zmian w prawie instrumentów finansowych i rynku finansowego.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla ekonomistów, księgowych, przedsiębiorców, sędziów oraz doradców podatkowych. Zainteresuje również regulatorów i nadzorców krajowego rynku finansowego oraz instytucji regulowanych oraz prawników praktyków zajmujących się prawną obsługą tych podmiotów

Księgarnia prawnicza poleca Europejskie modele instrumentów finansowych