501788771
kontakt@bookslandia.pl

Augustowska Komentarz do planu kont najnowsze wydanie na 2019 rok

Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych
Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej
Podatki i opłaty lokalne
Podatki i opłaty lokalne Podatek leśny Podatek rolny Komentarz 2019
Komentarz jest najbardziej aktualnym na rynku i praktycznym komentarzem do prz
Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK
Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK
Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2019 rok wydawnictwa ODDK. Kalendar
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz i
Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego
Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego
Głównym zadaniem sekretarza gminy, wynikającym z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym,
Pomoc publiczna w gminach
Pomoc publiczna w gminach
Pomoc publiczna jest zjawiskiem powszechnym w sferze finansów publicznych. Dotyczy każdego przypadku przekazania środk
Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD
Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD
Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytor
Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD
Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD
Ważną sferą aktywności wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest jego kompetencja do wspó

Augustowska Komentarz do planu kont najnowsze wydanie na 2019 rok