501788771
kontakt@bookslandia.pl

Forma w umowach z udziałem konsumentów

Mateusz Grochowski


Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788381286701 | Wydanie 1/2018 | Stron 400

Dostępność: brak

Prezentowana publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących formy w umowach z udziałem konsumentów. Publikacja w obszerny sposób omawia:

- ogólną charakterystykę wymogów formalnych w umowach z udziałem konsumentów (m.in. pojęcie wymogów formalnych w prawie prywatnym, wymogi formalne w umowach z udziałem konsumentów w systemie prawa cywilnego, funkcje wymogów formalnych w prawie konsumenckim),
- wymóg pisemności (m.in. znaczenie pisemności w obrocie konsumenckim, pojęcie i granice pisemności, wymóg pisemności na etapie zawarcia umowy, wymóg pisemności po zawarciu umowy),
- inne rodzaje wymogów formalnych w umowach z udziałem konsumentów (m.in. wymóg transparentności, wymóg posługiwania się określonym językiem, wymóg dostępności oświadczenia, wymogi formalne w obrocie elektronicznym z udziałem konsumentów),
- konsekwencje naruszenia wymogów formalnych w umowach z udziałem konsumentów (m.in. konsekwencje w sferze ważności czynności prawnej, konsekwencje w sferze skuteczności czynności prawnej, forma dla celów dowodowych w umowach z udziałem konsumentów, odpowiedzialność odszkodowawcza, szczególne konsekwencje naruszenia wymogów formalnych wzorca umowy, szczególne skutki naruszenia wymogów formalnych w regulacji nieuczciwych praktyk rynkowych, sankcje karne, konsekwencje administracyjnoprawne).
Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – zarówno do praktyków, tj. adwokatów, radców prawnych, jak i samych konsumentów.

Księgarnia prawnicza poleca Forma w umowach z udziałem konsumentów