501788771
kontakt@bookslandia.pl

Globalny kryzys finansowy XXI wieku Przyczyny Przebieg Skutki Prognozy

Wioletta Nawrot,
Wydawnictwo CeDeWu
Isbn 978-83-7556-136-4
Wydanie 1/2009
Stron 215
Cena: 42.17

Celem niniejszej książki jest zatem kompleksowa analiza przyczyn wybuchu globalnego kryzysu finansowego w pierwszych latach XXI wieku, całościowe przedstawienie przebiegu tego kryzysu, jak również wskazanie rozległych skutków, jakie pociągnąl on za sobą. Niektóre konsekwencje płynące z globalnego kryzysu finansowego uwidoczniły się natychmiast po jego wybuchu, natomiast cześć z nich odczuwalna będzie dopiero po pewnym czasie. Ze względu na nadal rozwojowy charakter wydarzeń, książka wzbogacona została o analizę obszarów gospodarki, które potencjalnie mogą ucierpieć w wyniku globalnego kryzysu finansowego, w perspektywie średnio-i długoterminowej.
Polecamy książkę Globalny kryzys finansowy XXI wieku Przyczyny Przebieg Skutki Prognozy