501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą Część I Operacje (zdarzenia) gospodarcze podlegające ewidencji. Część II Alfabetyczny indeks operacji (zdarzeń)

Cena: 80.55 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części.
W części pierwszej podane zostały operacje gospodarcze według ich treści ekonomicznej oraz sposób ich księgowania. Operacje zostały pogrupowane według zespołów i kont syntetycznych podanych na stronach 9-16.
Część druga książki Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych jest alfabetycznym skorowidzem operacji ujętych w części pierwszej - wskazującym miejsce, w którym są one wymienione, tak by w łatwy sposób można było znaleźć operacje, których sposób księgowania jest poszukiwany.
Układ ten umożliwia odnalezienie potrzebnej informacji, zarówno na podstawie ekonomicznej treści operacji - w oparciu o spis treści części pierwszej opracowania, jak i na podstawie alfabetycznie uporządkowanego ich wykazu, zawartego w części drugiej, z tym że w wielu wypadkach w części drugiej podanych jest kilka odmiennie sformułowanych określeń dla tej samej operacji - dla ułatwienia odnalezienia miejsca, w którym dana operacja się znajduje.
Część pierwsza dzieli się na rozdziały oznaczone cyframi rzymskimi od I do IX, odpowiadające zespołom wyodrębnionym w zakładowych planach kont dostępnych na polskim rynku wydawniczym. W ich ramach wydzielone zostały hasła w znaczącej części odpowiadające nazwom aktywów i pasywów wykazywanych w odrębnych pozycjach w bilansie oraz przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysków i strat.
Księgarnia prawnicza poleca Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą