501788771
kontakt@bookslandia.pl

Instrukcja podatkowego rozliczania wynagrodzeń

Anna Wyrzykowska


Wydawnictwo ODDK


Isbn 9788378041313 | Wydanie 3/2013 | Stron 112

Cena: 82.58

Instrukcje Bezpieczeństwa Podatkowego wyd. Oddk. Instrukcja podatkowego rozliczania wynagrodzeń pomoże wprowadzić jednolite zasady podatkowego rozliczania wynagrodzeń w danej firmie oraz odpowiadające im procedury postępowania m.in. w takich obszarach jak: dokumentowanie zatrudnienia, sporządzanie listy płac, wypłata i rozliczanie zaliczek, obliczanie i pobór podatku przez płatnika, ewidencja księgowo-podatkowa wynagrodzeń, ochrona danych płacowych, archiwizowanie i przechowywanie dokumentów płacowych. Dzięki suplementowi elektronicznemu (format MS Word) instrukcję można łatwo uzupełnić o własne dane, zmodyfikować, wdrukować.
Księgarnia prawnicza poleca Instrukcja podatkowego rozliczania wynagrodzeń