501788771
kontakt@bookslandia.pl

Instrukcja stosowania kas rejestrujących z wzorcową dokumentacją i nowymi ewidencjami (z suplementem elektronicznym)

Tomala Grzegorz


Wydawnictwo ODDK


Isbn 9788378041740 | Wydanie 2/2013 | Stron 64

Cena: 114.66

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących weszło w życie 1 kwietnia 2013 r., a na mocy przepisów przejściowych umożliwiło podatnikom użytkowanie kas na starych zasadach do 30 września 2013 roku. Tak więc od 1 października 2013 roku każdy podatnik będący właścicielem kasy fiskalnej bądź drukarki fiskalnej ma nowe obowiązki, które bezwarunkowo musi spełniać.
Jedyna na rynku GOTOWA DO WDROŻENIA INSTRUKCJA, która:
- pomoże ujednolić i wdrożyć stosowanie zarówno nowych obowiązków użytkowników kas fiskalnych, jak i bieżącego funkcjonowania kasy;
- szczegółowo wyjaśnia:
– jakie transakcje podlegają ewidencjonowaniu i zwolnieniu,
– jakie są obowiązki podatnika przy rozpoczęciu prowadzenia ewidencji,
– jakie są zasady ewidencjonowania,
– jak aktualnie musi wyglądać treść paragonu i jak długo trzeba je przechowywać,
– jak postąpić przy zwrotach, reklamacjach, pomyłkach, zastosowaniu rabatu,
– kiedy i jaki sporządzić raport,
– zasady serwisu, przeglądu technicznego - terminy i zasady odpowiedzialności,
– jak postępować w sytuacjach szczególnych typu: zmiana siedziby działalności, przekazanie kasy innemu podmiotowi, kradzież kasy, wprowadzanie kolejnej, konieczność wymiany pamięci fiskalnej, zakończenie działalności, itp.
– jakie przepisy przejściowe przewiduje rozporządzenie i do kiedy można stosować posiadane kasy rejestrujące.

Zawiera komplet wzorcowej dokumentacji i nowych ewidencji (15 ZAŁĄCZNIKÓW);
– Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania;
– Zawiadomienie o rozpoczęciu prowadzenia ewidencji właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
– Zgłoszenie kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy;
– Zestawienie zmian informacji wskazywanych w paragonie: do 31 marca 2013 r. i od 1 kwietnia 2013 r.
– Ewidencja zwrotów i reklamacji;
– Protokół reklamacji towaru lub usługi /przyjęcia zwrotu towaru;
– Ewidencja oczywistych pomyłek;
– Rabat – korekta wydrukowanych paragonów fiskalnych;
– Zgłoszenie zmiany miejsca używania kasy do naczelnika urzędu skarbowego;
– Wniosek o zarejestrowanie w prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego ewidencji kasy, pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym kasy;
– Wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy;
– Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
– Zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy z nowym numerem unikatowym;
– Powiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o kradzieży/utracie kasy rejestrującej;
– Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej;

Zawiera suplement elektroniczny (Instrkcja + dokumentacja w formacie MS Word + rozporządzenia dotyczące kas rejestrujących), dający możliwość bezpośredniej pracy na plikach, uzupełnienia o dane, zapisu, wydruku itp.

Księgarnia prawnicza poleca Instrukcja stosowania kas rejestrujących z wzorcową dokumentacją i nowymi ewidencjami