Instrukcja stosowania kas rejestrujących z wzorcową dokumentacją i nowymi ewidencjami (z suplementem elektronicznym)

 • Instrukcja stosowania kas rejestrujących z wzorcową dokumentacją i nowymi ewidencjami komentarz, kodeks

  Tomala Grzegorz

  Wydawnictwo ODDK


  Nasza Cena 118.19 zł.

  Isbn 978-83-7804-174-0
  Rok wydania 2013
  Wydanie 2 Stron 64
   

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących weszło w życie 1 kwietnia 2013 r., a na mocy przepisów przejściowych umożliwiło podatnikom użytkowanie kas na starych zasadach do 30 września 2013 roku. Tak więc od 1 października 2013 roku każdy podatnik będący właścicielem kasy fiskalnej bądź drukarki fiskalnej ma nowe obowiązki, które bezwarunkowo musi spełniać.
  Jedyna na rynku GOTOWA DO WDROŻENIA INSTRUKCJA, która:
  - pomoże ujednolić i wdrożyć stosowanie zarówno nowych obowiązków użytkowników kas fiskalnych, jak i bieżącego funkcjonowania kasy;
  - szczegółowo wyjaśnia:
  – jakie transakcje podlegają ewidencjonowaniu i zwolnieniu,
  – jakie są obowiązki podatnika przy rozpoczęciu prowadzenia ewidencji,
  – jakie są zasady ewidencjonowania,
  – jak aktualnie musi wyglądać treść paragonu i jak długo trzeba je przechowywać,
  – jak postąpić przy zwrotach, reklamacjach, pomyłkach, zastosowaniu rabatu,
  – kiedy i jaki sporządzić raport,
  – zasady serwisu, przeglądu technicznego - terminy i zasady odpowiedzialności,
  – jak postępować w sytuacjach szczególnych typu: zmiana siedziby działalności, przekazanie kasy innemu podmiotowi, kradzież kasy, wprowadzanie kolejnej, konieczność wymiany pamięci fiskalnej, zakończenie działalności, itp.
  – jakie przepisy przejściowe przewiduje rozporządzenie i do kiedy można stosować posiadane kasy rejestrujące.

  Zawiera komplet wzorcowej dokumentacji i nowych ewidencji (15 ZAŁĄCZNIKÓW);
  – Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania;
  – Zawiadomienie o rozpoczęciu prowadzenia ewidencji właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
  – Zgłoszenie kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy;
  – Zestawienie zmian informacji wskazywanych w paragonie: do 31 marca 2013 r. i od 1 kwietnia 2013 r.
  – Ewidencja zwrotów i reklamacji;
  – Protokół reklamacji towaru lub usługi /przyjęcia zwrotu towaru;
  – Ewidencja oczywistych pomyłek;
  – Rabat – korekta wydrukowanych paragonów fiskalnych;
  – Zgłoszenie zmiany miejsca używania kasy do naczelnika urzędu skarbowego;
  – Wniosek o zarejestrowanie w prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego ewidencji kasy, pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym kasy;
  – Wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy;
  – Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
  – Zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy z nowym numerem unikatowym;
  – Powiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o kradzieży/utracie kasy rejestrującej;
  – Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej;

  Zawiera suplement elektroniczny (Instrkcja + dokumentacja w formacie MS Word + rozporządzenia dotyczące kas rejestrujących), dający możliwość bezpośredniej pracy na plikach, uzupełnienia o dane, zapisu, wydruku itp.
  Księgarnia Prawnicza Bookslandia poleca Instrukcja stosowania kas rejestrujących z wzorcową dokumentacją i nowymi ewidencjami

  Księgarnia PrawniczaPaczkomaty 8,99 zł.            Księgarnia PrawniczaPoczta Polska od 8,99 zł.