501788771
kontakt@bookslandia.pl

Kadry i płace 2015 dokumentacja i rozliczanie wynagrodzeń

Dokumentacja i ewidencja pracownicza z praktycznym komentarzem

Dokumentacja i ewiden

Ksawery Haski
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2014

Zakładowy Fundusz Świ

Ciborski, Cieślak
Dokumentacja pracownicza 2013 wzory z komentarzem

Dokumentacja pracowni

Mroczkowska, Potocka
Kadry i płace 2013 Oddk Małkowska Jacewicz

Kadry i płace 2013 Od

Danuta Małkowska, Agniesz
Regulamin pracy z komentarzem

Regulamin pracy z kom

Ciborski Piotr
Struktury wynagradzania pracowników

Struktury wynagradzan

Sekuła Zofia
Urlopy i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Urlopy i zwolnienia z

Wojciechowska
Kadry i płace w podmiotach leczniczych

Kadry i płace w podmi

Joanna Torbé
Świadczenia pracownicze w ujęciu podatkowym Problemy praktyczne - 2013

Świadczenia pracownic

Sławomir Zieleń
Wszystko o prawie pracy i BHP 2014

Wszystko o prawie pra

Madejek Ewa