Kadry i płace 2015 dokumentacja i rozliczanie wynagrodzeń

 •  
 • Dokumentacja i ewidencja pracownicza z praktycznym komentarzem komentarz, kodeks

  Dokumentacja i ewidencja pracownicza z praktycznym komentarzem

  Ksawery Haski

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wydawnictwo Sigma
  W świetle znowelizowanych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych aktów prawnych. We wzorach dokumentacji i ewidencji pracowniczej uwzględniono najnowsze zmiany w Kodeksie pracy i w przepisach wykonawczych, a także zmiany w innych przepisach, w tym w sferze ubezpieczeń społecznych i zdro ...

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2014 komentarz, kodeks

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2014

  Ciborski, Cieślak

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak
  Najobszerniejsze opracowanie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych wznowione i znacznie uaktualnione wydanie książki ze stanem prawnym na 2043 rok. Książka wydawnictwa HrServices zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich istotnych kwestii dotyczących tworzenia i administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Sp ...

 • Dokumentacja pracownicza 2013 wzory z komentarzem komentarz, kodeks

  Dokumentacja pracownicza 2014 wzory z komentarzem

  Mroczkowska, Potocka

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Najnowsze wydanie Oddk autorstwa Mroczkowskeij i Potockiej na 2014 rok.W ksiązce znajduje sie ponad 260 wzorów do bezpośredniego wykorzystania na wszystkich etapach świadczenia pracy. Od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych części akt osobowych oraz pism procesowych w prawie pracy, po umo ...

 • Kadry i płace 2013 Oddk Małkowska Jacewicz komentarz, kodeks

  Kadry i płace 2014 Oddk Małkowska, Jacewicz

  Danuta Małkowska, Agnieszka Jacewicz

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Nawiązanie stosunku pracy. Wynagrodzenie za pracę ustalenie, dokumentowanie i rozliczenie. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy. Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom. Roczne rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego. Ochrona stosunku pracy. Rozwiązanie i wygaśnięcie umow ...

 • Informator kadrowo-księgowy 2014 komentarz, kodeks

  Informator kadrowo-księgowy 2014

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Podręczny zbiór ponad 60 wskaźników, stawek i wykazów na 2014 rok, przydatnych w Twojej codziennej pracy. Obejmuje dane z zakresu: czasu pracy, wynagrodzeń, zwolnień od pracy, bhp, odsetek, podatków dochodowych, obrotowych, lokalnych i majątkowych. Dzięki informatorowi będziecie Państwo wiedzieli jak wyliczyć:- wym ...

 • Regulamin pracy z komentarzem komentarz, kodeks

  Regulamin pracy z komentarzem

  Ciborski Piotr

  Rok wydania 2012
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. W komentarzu przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z opracowaniem, wejściem w życie, treścią i podstawą prawną regulaminu. Zamieszczono również pr ...

 • Obowiązki zakładów pracy i pracodawców wobec ZUS w 2014 roku komentarz, kodeks

  Obowiązki zakładów pracy i pracodawców wobec ZUS w 2014 roku

  Aniszewska

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo Difin
  Książka ma na celu przybliżenie pracodawcom oraz pracownikom obowiązujących przepisów z zakresu zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W książce znajdują się wyjaśnienia dotyczące zasad określania podstawy wymiaru składek, zasad rozliczania oraz przekazywania dokumentów zgłoszeni ...

 • Struktury wynagradzania pracowników komentarz, kodeks

  Struktury wynagradzania pracowników

  Sekuła Zofia

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Celem książki jest przedstawienie, w prosty i zrozumiały sposób, zarówno podstaw, jak i zaawansowanej problematyki wynagradzania. Autorka omawia klasyczne i innowacyjne sposoby kształtowania systemów wynagradzania, kategorie i funkcje płac oraz metody przeciwdziałania dyskryminacji w wynagradzaniu. Na podstawie najnowsz ...

 • Urlopy i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy komentarz, kodeks

  Urlopy i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

  Wojciechowska

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Książka wyd. ODDK - Wojciechowska zawiera bogate orzecznictwo oraz potrzebne wzory pism do urlopów i zwolnień. Pozycja, która niezwykle szczegółowo i praktycznie omawia:- urlopy wypoczynkowe,- urlopy bezpłatne,- urlopy szkoleniowe,- uprawnienia związane z rodzicielstwem (u. macierzyński, ojcowski, wychowawczy),- urlopy ...

Kadry i płace 2015 dokumentacja i rozliczanie wynagrodzeń