Karta nauczyciela komentarz 2014

 •  
 • Terminarz Nauczyciela TeN rok szkolny 2014/2015 MIODOWY komentarz, kodeks, 2014

  Terminarz Nauczyciela TeN rok szkolny 2014/2015 MIODOWY

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego s.c.
  Sprawdzony w praktyce nauczycielskiej terminarz, pomocny w planowaniu i realizacji pracy dydaktycznej i wychowawczej, wydawany od 1993 r. Oprócz kalendarium (tydzień na dwóch stronach) wewnątrz: - skrócone kalendarze na lata 2014 i 2015;– w roku szkolnym tydzień zamieszczony na dwóch stronach; - zaznaczone dni świątec ...

 • Karta Nauczyciela komentarz problemowy komentarz, kodeks, 2014

  Karta Nauczyciela komentarz problemowy

  Ciborski Piotr

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Stan prawny 01.02.2014 rok. Kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i drobiazgowe wyjaśnienia przeważnie występujących problemów, m.in. wymagań kwalifikacyjnych, awansu zawodowego, powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przeniesie ...

 • Prawo Oświatowe Wzory pism i dokumentów komentarz, kodeks, 2014

  Prawo Oświatowe Wzory pism i dokumentów

  Kwiatkowski, Gawroński

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli prowadzących je organów oraz przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Powinni do niej sięgnąć także nauczyciele i inni pracownicy szkół i placówek oświatowych. Prawo oświatowe. Wzory pism i dok ...

 • Wynagrodzenia nauczycieli 2014 komentarz, kodeks, 2014

  Wynagrodzenia nauczycieli 2014

  Jacewicz, Klimek

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  naliczanie i dokumentowanie – rozliczenia podatkowe i ZUS – ewidencja księgowa i klasyfikacja budżetowa (z suplementem elektronicznym). Publikacja prezentuje dokładną charakterystykę poszczególnych składników wynagrodzenia nauczycieli, zasady ich opodatkowania podatkiem dochodowym, zasady naliczania składek na ubez ...

 • Wynagrodzenia w oświacie 2014 Komentarz komentarz, kodeks, 2014

  Wynagrodzenia w oświacie 2014 Komentarz

  Klawenek

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Osoby odpowiedzialne za płace w oświacie niejednokrotnie muszą rozwiązywać nietypowe problemy wykraczające poza ustalone schematy i wzory rozliczeń. Wątpliwości interpretacyjne są tym większe, że opinie wyrażane przez organy i instytucje, niejednokrotnie się różnią, a także odstają od stosowanej od lat praktyk ...

 • Karta nauczyciela 2014 Twoje Prawo komentarz, kodeks, 2014

  Karta nauczyciela 2014 Twoje Prawo

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan Prawny 02.02.2014 rok. Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian. ...

 • Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej komentarz, kodeks, 2014

  Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej

  Jeżowski Antoni

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka dla dyrektorów szkół i placówek oświaty niepublicznej oraz działów finansowych funkcjonujących w tych podmiotach. Powinna także zainteresować jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których działają jednostki oświaty niepublicznej, oraz organy sprawujące nadzór nad takimi placówkami w zakresie ...

 • Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Komentarz komentarz, kodeks, 2014

  Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Komentarz

  Zając-Rzosińska Małgorzata

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo LexisNexis Polska
  Książka przybliża i porównuje regulację nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych z innymi emerytalnymi uprawnieniami nauczycielskimi (emerytury pomostowe, wcześniejsze emerytury i emerytury nabywane na zasadach ogólnych). W komentarzu przywołano bogate orzecznictwo dotyczące stosowania przepisów Karty Nauczyciela, u ...

 • Dotacje oświatowe. Udzielanie, rozliczanie, kontrola wykorzystania komentarz, kodeks, 2014

  Dotacje oświatowe udzielanie, rozliczanie, kontrola wykorzystania

  Lachiewicz, Ciszewski

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian. Począwszy od 1 września 2013 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa, ponadto wprowadzono możliwość odstąpienia, za zgodą organu wykonaw ...

Karta nauczyciela komentarz 2014