Karta nauczyciela komentarz 2014

 •  
 • Karta Nauczyciela komentarz problemowy komentarz, kodeks, 2014

  Karta Nauczyciela komentarz problemowy

  Ciborski Piotr

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Kompendium znajomości prawnej na rzecz pracowników oświaty, obszerne i skrupulatne wyjaśnienia najczęściej występujących problemów, m.in. wymagań kwalifikacyjnych, awansu zawodowego, powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przeniesień, wynagradzan ...

 • Wynagrodzenia nauczycieli 2014 komentarz, kodeks, 2014

  Wynagrodzenia nauczycieli 2014

  Jacewicz, Klimek

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  naliczanie i dokumentowanie – rozliczenia podatkowe i ZUS – ewidencja księgowa i klasyfikacja budżetowa (z suplementem elektronicznym). Publikacja prezentuje dokładną charakterystykę poszczególnych składników wynagrodzenia nauczycieli, zasady ich opodatkowania podatkiem dochodowym, zasady naliczania składek na ubez ...

 • Wynagrodzenia w oświacie 2014 Komentarz komentarz, kodeks, 2014

  Wynagrodzenia w oświacie 2014 Komentarz

  Klawenek

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Osoby odpowiedzialne za płace w oświacie niejednokrotnie muszą rozwiązywać nietypowe problemy wykraczające poza ustalone schematy i wzory rozliczeń. Wątpliwości interpretacyjne są tym większe, że opinie wyrażane przez organy i instytucje, niejednokrotnie się różnią, a także odstają od stosowanej od lat praktyk ...

 • Karta nauczyciela 2014 Twoje Prawo komentarz, kodeks, 2014

  Karta nauczyciela 2014 Twoje Prawo

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan Prawny 02.02.2014 rok. Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian. ...

 • Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej komentarz, kodeks, 2014

  Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej

  Jeżowski Antoni

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka dla dyrektorów szkół i placówek oświaty niepublicznej oraz działów finansowych funkcjonujących w tych podmiotach. Powinna także zainteresować jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których działają jednostki oświaty niepublicznej, oraz organy sprawujące nadzór nad takimi placówkami w zakresie ...

 • Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Komentarz komentarz, kodeks, 2014

  Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Komentarz

  Zając-Rzosińska Małgorzata

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo LexisNexis Polska
  Książka przybliża i porównuje regulację nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych z innymi emerytalnymi uprawnieniami nauczycielskimi (emerytury pomostowe, wcześniejsze emerytury i emerytury nabywane na zasadach ogólnych). W komentarzu przywołano bogate orzecznictwo dotyczące stosowania przepisów Karty Nauczyciela, u ...

 • Dotacje oświatowe. Udzielanie, rozliczanie, kontrola wykorzystania komentarz, kodeks, 2014

  Dotacje oświatowe udzielanie, rozliczanie, kontrola wykorzystania

  Lachiewicz, Ciszewski

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian. Począwszy od 1 września 2013 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa, ponadto wprowadzono możliwość odstąpienia, za zgodą organu wykonaw ...

 • Ustawa o systemie oświaty komentarz Pilich komentarz, kodeks, 2014

  Ustawa o systemie oświaty komentarz Pilich

  Mateusz Pilich

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Wydanie obejmuje zagadnienia związane ze zmianą systemu nadzoru pedagogicznego oraz reformą kształcenia zawodowego. Komentarz zawiera omówienie przepisów wchodzących w życie z dniem 1 września 2013 r. (tzw. ustawa przedszkolna) obejmujących: - uregulowanie maksymalnej wysokości opłat przedszkolnych; - wprowadzenie ...

 • Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach komentarz, kodeks, 2014

  Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach

  Piszko Agata

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w tym zwłaszcza wydziałów edukacji, zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych, wydziałów budżetu i finansów, skarbników, a także do organów prowadzących szkoły i placówki publiczne i niepubliczne. Książka przybli ...

Karta nauczyciela komentarz 2014