Karta nauczyciela komentarz 2015 Barański

 •  
 • Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji Komentarz praktyczny komentarz, kodeks

  Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji Komentarz praktyczny

  Czuryk, Karpiuk

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wydawnictwo Difin
  Publikacja stanowi pierwszy na rynku wydawniczym komentarz do Prawa o szkolnictwie wyższym po największej od 2011 r. nowelizacji ustawy uchwalonej w dniu 11 lipca 2014 r. Jest to praktyczny komentarz, który prezentuje wykładnię wszystkich przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem n ...

 • Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz komentarz, kodeks

  Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz

  Izdebski, Zieliński

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Komentarz przeznaczony dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracujących w administracji w uczelniach publicznych i niepublicznych. Zainteresuje także nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów, jak również członków, pracowników oraz współpracowników Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ...

 • Prawo oświatowe Balicki komentarz, kodeks

  Prawo oświatowe Balicki

  Pyter, Balicki

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Publikacja w sposób zwięzły, a jednocześnie kompleksowy przedstawiająca zagadnienie prawa oświatowego. Z całą pewnością będzie ona pomocna nie tylko dla studentów wydziałów prawniczych, ale również nauczycieli, kuratorów oświaty i prawników zajmujących się w praktyce prawem oświatowym. ...

 • Prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów komentarz, kodeks

  Prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów

  Kwiatkowski, Gawroński

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli prowadzących je organów oraz przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Powinni do niej sięgnąć także nauczyciele i inni pracownicy szkół i placówek oświatowych. Prawo oświatowe. Wzory pism i dok ...

 • Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli komentarz, kodeks

  Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

  Marciniak

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Publikacja Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ma na celu praktyczne wyjaśnienie, które z niewłaściwych zachowań nauczycieli kwalifikują się do zastosowania kar porządkowych, a jakie z nich pociągają za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną. Opracowanie wzbogacone zostało ko ...

 • USTAWA O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM komentarz, kodeks

  USTAWA O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM

  IZDEBSKI, ZIELIŃSKI

  Rok wydania 2015
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowych uczelni oraz pozostałych instytucji naukowych zainteresowanych awansem naukowym, a także dla gremiów posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych lub zainteresowanych ich uzyskaniem. ...

 • KONTROLA ZARZĄDCZA W SZKOLE LUB PLACÓWCE OŚWIATOWEJ KOMENTAR komentarz, kodeks

  KONTROLA ZARZĄDCZA W SZKOLE LUB PLACÓWCE OŚWIATOWEJ KOMENTAR

  LEWANDOWSKI J.

  Rok wydania 2012
  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Opracowanie przygotowane przez doświadczonego specjalistę, wieloletniego dyrektora i pracownika administracji oświatowej, który przełożył swoje bogate doświadczenie zawodowe na szereg dokumentów, wzorów, podpowiedzi i instrukcji umożliwiających stworzenie systemu kontroli zarządczej w szkole lub placówce oświatowe ...

 • Karta nauczyciela Komentarz Barański komentarz, kodeks

  Karta nauczyciela Komentarz Barański

  Rozwadowska-Skrzeczyńska, Szymańska,

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Komentarz zawiera bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nowe wydanie wzbogacono o liczne orzeczenia dotyczące aktów wydawanych na podstawie Karty Nauczyciela. przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo w publikacji znajd ...

 • Karta nauczyciela 2014 Twoje Prawo komentarz, kodeks

  Karta nauczyciela 2014 Twoje Prawo

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan Prawny 02.10.2014 rok. Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian. ...

Karta nauczyciela komentarz 2015 Barański