Klasyfikacja środków trwałych 2013 Unimex

 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2013

  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2013

  Wieczorek-Fronia, Zubrzycki / Rok 2013
  Wydawnictwo Unimex
  Książka wyd. Unimex adresowana jest do odbiorców prowadzących działalność gospodarczą w róznych formach opodatkowania: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych.W książce o środkach trwałych omówiono problemy: - zakres przedmiotowy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie ich nowych definicji dla potrzeb podatkowych i rachunkowości; - koszt...

 • Zarządzanie eksploatacją środków trwałych w przedsiębiorstwie

  Zarządzanie eksploatacją środków trwałych w przedsiębiorstwie

  Szewczak / Rok 2013
  Wydawnictwo Difin
  Monografia jest skierowana do kadr kierowniczych wyższego szczebla w przedsiębiorstwach przemysłowych, posiadających duży udział w aktywach środków trwałych, a szczególnie maszyn i urządzeń technicznych. Książka jest przeznaczona także dla kadr specjalistów z zakresu organizacji i zarządzania produkcją i utrzymaniem ruchu, a także do pracowników jednostek naukowo-badawczych....

 • Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami

  Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami

  Korczyn / Rok 2014
  Wydawnictwo Sigma
  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r.\r\n\r\nW pełni aktualna i przydatna klasyfikacja środków trwałych ze stawkami. Zawiera ponadto roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych, obowiązujące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Niezbędna w księgowości, biurach rachunkowych i organach kontroli....

 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2013

  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2013

  Korczyn / Rok 2013
  Wydawnictwo Sigma
  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.\r\n\r\nPoradnik praktyczny dla wszystkich firm i jednostek prowadzących: księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów (do podatku zryczałtowanego). Zasady i metody: klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i dokumentacji, stosowane w roku bieżącym z uwzględnieniem nowych przepisów o VAT. Wzory ewidencji i zbiór przepisów...

 • Amortyzacja i środki trwałe w firmie 2013

  Amortyzacja i środki trwałe w firmie 2013

  Garbacik / Rok 2013
  Wydawnictwo Forum doradców podatkowych
  Książka skierowana do księgowych oraz osób rozliczających małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawia zagadnienia związane z rozliczaniem amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz pomaga zidentyfikować i rozwiązać najczęściej występujące problemy. W niniejszym opracowaniu Amortyzacja i środki trwałe w firmie znajdą Państwo informacje na temat ustalania wartości początkowej środka trwałego...

Klasyfikacja środków trwałych 2013 Unimex