501788771
kontakt@bookslandia.pl

Klasyfikacja budżetowa 2013 Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych

Lachiewicz Wojciech


Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788325552442 | Wydanie 1/2013 | Stron 436

Dostępność: brak

Dnia 1.1.2013 r. weszły w życie dwie nowelizacje rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1518; Dz.U. z 2013 r. poz. 215). Zmiany polegają na dodaniu nowych objaśnień (np. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”) oraz rozszerzeniu (np. do § 097 o wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej), uściśleniu (do wpływów i wydatków z paragrafu 300 i z paragrafu 617) lub zmianie (np. do § 069) już istniejących. Dodano też nowe paragrafy (np. 204 dla dochodów z dotacji do zadań własnych gmin), zmienione nazwy tych już istniejących (np. § 047, § 052), a niektóre uchylono (np. § 079).
W książce z klasyfikacji budżetowej przedstawiamy:
- Ponad 180 porad ekspertów na najczęściej zadawane pytania;
- Zakres klasyfikacji środków publicznych;
- Funkcje klasyfikacji w jej praktycznym stosowaniu;
- Zasady (kryteria) klasyfikacji;
- Wyjaśnienia do poszczególnych podziałek klasyfikacji;
- Stosowanie klasyfikacji w oświacie i pomocy społecznej.

Księgarnia prawnicza poleca Klasyfikacja budżetowa 2013 Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych