Klasyfikacja budżetowa 2013

 • Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2014

  Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2014

  Majdrowicz-Dmitrzak, Frąckowiak / Rok 2014
  Wydawnictwo ODDK
  Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 207) z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r. (rozporządzenie MF z dnia 3 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1486 oraz rozporządzenie MF z dnia 4 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1487). W książce: - szczegółowe tabele zawierające najczęściej występujące podziałki klasyfikacji odrębnie dla dochodów i wydatków...

 • Klasyfikacja budżetowa

  Klasyfikacja budżetowa

  Wojciech Lachiewicz / Rok 2013
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Dnia 1.1.2013 r. weszły w życie dwie nowelizacje rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1518; Dz.U. z 2013 r. poz. 215). Zmiany polegają na dodaniu nowych objaśnień (np. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”) oraz rozszerzeniu (np. do § 097 o wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej), uściśleniu (do wpływów i wydatków z paragrafu 300 i z paragrafu 617) lub zmianie...

 • Klasyfikacja budżetowa 2013 Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych

  Klasyfikacja budżetowa 2013 Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych

  Lachiewicz W. / Rok 2013
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Dnia 1.1.2013 r. weszły w życie dwie nowelizacje rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1518; Dz.U. z 2013 r. poz. 215). Zmiany polegają na dodaniu nowych objaśnień (np. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”) oraz rozszerzeniu (np. do § 097 o wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej), uściśleniu (do wpływów i wydatków z paragrafu 300 i z paragrafu 617) lub zmianie...

 • Rachunkowość Budżetowa Winiarska

  Rachunkowość Budżetowa Winiarska

  Kaczurak-Kozak, Kazimiera W. / Rok 2013
  Wolters Kluwer Polska
  Książka wyd. Wolters rozszerzona i zaktualizowana według stanu prawnego na 1 stycznia 2013 roku. Publikacja może być wykorzystywana także podczas zajęć z rachunkowości budżetowej w szkołach średnich i wyższych oraz na szkoleniach z tego zakresu. Cenną pomoc dydaktyczną stanowią zamieszczone w niej przykłady i zadania z rozwiązaniami. W książce z rachunkowości budżetowej omówiono:- teoretyczne zagadnienia finansów publiczny...

 • Bezskuteczność czynności prawnej Gutowski

  Bezskuteczność czynności prawnej Gutowski

  Maciej G. / Rok 2013
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki bezskuteczności czynności cywilnoprawnych, należącej do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego.\r\n\r\nPublikacja w rozdziale I prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień terminologicznych dotyczących czynności prawnych, oświadczeń woli oraz bezskuteczności w ogólności. Autor wskazuje w nim typologie wadliwości oraz wyróżnia...

Klasyfikacja budżetowa 2013