501788771
kontakt@bookslandia.pl

Kodeks postępowania administracyjnego 2012 Komentarze Becka

Robert Kędziora


Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788325520694 | Wydanie 3/2011 | Stron 1017

Dostępność: brak

Kędziora Robert wydał Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego, który ukazuje się w serii Komentarze Becka, został przygotowany przede wszystkim dla potrzeb praktyki stosowania procedury administracyjnej. W trzecim wydaniu omówiona została obszerna nowelizacja KPA w zakresie stosowania technologii informatycznych w postępowaniu administracyjnym. Uwzględniono także zmiany dokonane nową ustawą o ochronie informacji niejawnych oraz nowe zasady uwierzytelniania dokumentów. W Komentarzu sięgnięto do orzecznictwa NSA, ale także TK, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz do niektórych zachowujących aktualność wypowiedzi funkcjonującego w okresie II Rzeczypospolitej Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Wszędzie tam, gdzie w judykaturze nie ma jednolitego stanowiska w kwestii interpretacji konkretnego przepisu, Komentarz zaznacza istnienie rozbieżnych linii orzeczniczych.
Księgarnia prawnicza poleca Kodeks postępowania administracyjnego 2012 Komentarze Becka