Kodeks postępowania administracyjnego komentarz 2015 Wierzbowski, Adamiak

 •  
 • Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo komentarz, kodeks

  Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo

  Rojewski, Suławko-Karetko

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Postępowanie administracyjne jest podstawową procedurą, która jest stosowana przez organy administracji rządowej oraz administracji samorządowej. Interpretacja przepisów KPA nastręczać może niekiedy pewne trudności, dlatego wskazane jest korzystanie z bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych zarówno Naczelnego ...

 • Kodeks postępowania administracyjnego 2013 komentarz, kodeks

  Kodeks postępowania administracyjnego 2013

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo LexisNexis Polska
  Stan prawny 09.2013 rok. Publikacja została przygotowana specjalnie z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Zawiera ona teksty ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w ...

 • KPA Kodeks postępowania administracyjnego 2013 Edycja Sądowa komentarz, kodeks

  KPA Kodeks postępowania administracyjnego 2014 Edycja Sądowa

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan Prawny 01.2014 rok. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze. Edycja sądowa zawiera: artykuły opatrzone hasłami, które pełnią rolę wskaźnika informacyjnego, ułatwiającego szybką orientację w treści przepisu, najważniejsze akty z zakresu p ...

 • Kodeks postępowania administracyjnego 2013. Teksty ustaw Becka komentarz, kodeks

  Kodeks postępowania administracyjnego 2013. Teksty ustaw Becka

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zbiór ten zawiera najważniejsze akty z zakresu prawa administracyjnego, uzupełnione o przepisy wprowadzające. Składa się z broszur pogrupowanych tematycznie według poszczególnych ga ...

 • Prawo administracyjne 2013 Kodeks postępowania administracyjnego komentarz, kodeks

  Prawo administracyjne 2013 Kodeks postępowania administracyjnego

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Zakamycze Kantor Wydawniczy
  Stan prawny 17.04.2013 rok. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty. Zbiór z prawa administracyjnego uwzględnia zm ...

 • KPA Kodeks Postępowania administracyjnego 2013. Teksty ustaw Becka komentarz, kodeks

  KPA Kodeks Postępowania administracyjnego 2014 Teksty ustaw Becka

  Flisek

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Umowa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Wydanie trzydzieste pierwsze zbioru KPA zawiera: podstawowe przepisy z zakresu postępowania administracyjnego ogólnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz postępowanie przed t ...

 • Prawo w diagramach KPA 2013 komentarz, kodeks

  Prawo w diagramach KPA 2013

  Susałko

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo Odnowa
  Stan prawny 03.2013 rok. Rewolucyjna formuła prezentacji trudnych zagadnień prawnych przy pomocy wykresów, tabel i diagramów, szybko zyskała akceptację studentów i wykładowców. Wydawnictwo Od.Nowa proponuje kolejną serię, zawierającą: postępowanie karne, cywilne i administracyjne. Sprawdzone rozwiązania formalne o ...

 • KPA. Kodeks postępowania administracyjnego z wprowadzeniem 2013. Twoje Prawo komentarz, kodeks

  KPA. Kodeks postępowania administracyjnego z wprowadzeniem 2013. Twoje Prawo

  Flisek Aneta

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan prawny 02.203 rok. Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu postępowania administracyjnego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu objaśnia hasło umieszczone w nawiasie. Księgarnia Prawnicza poleca Kodeks postępowania administracyjnego z wp ...

 • Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak, Borkowski komentarz, kodeks

  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak, Borkowski

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego. W komentarzu znajdziesz ...

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz 2015 Wierzbowski, Adamiak