501788771
kontakt@bookslandia.pl

Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące Beck

Teksty Ustaw Becka


Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788325599607 | Wydanie 3/2017 | Stron 766

Dostępność: brak

Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego procesowego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.
Stan prawny: 1 września 2017 r.

Publikacja zawiera:

Kodeks postępowania karnego
Kodeks karny wykonawczy
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Opłaty w sprawach karnych
Postępowanie w sprawach nieletnich
Przeciwdziałanie narkomanii
Akty wykonawcze


Najbardziej aktualny stan prawny
Czytelne hasła i tekst
Przypisy od Redakcji
Boldowanie najnowszych zmian
Wybór najważniejszych aktów prawnych
Indeks rzeczowy

Stan prawny: 1 września 2017 r.

Księgarnia prawnicza poleca Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące Beck