501788771
kontakt@bookslandia.pl

Kodeks pracy komentarz 2018 Muszalski, Baran, Sobczyk

Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian
Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian
Opracowanie dedykowane jest pracodawcom, menadżerom HR oraz specjalistom zatrudnionym w
Kodeks pracy Komentarz Sobczyk
Kodeks pracy Komentarz Sobczyk
Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej p
Kodeks pracy Komentarz Żołyński
Kodeks pracy Komentarz Żołyński
Komentarz do kodeksu pracy dla praktyków zawodowo zajmującym się stosowaniem prawa pracy, w tym pracodawcom, mene
Kodeks pracy Komentarz Florek
Kodeks pracy Komentarz Florek
Komentarz do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, któr
Kodeks pracy Komentarz Muszalski
Kodeks pracy Komentarz Muszalski
Komentarz do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jed
Kodeks pracy Komentarz Sobczyk
Kodeks pracy Komentarz Sobczyk
Komentarz z kodeksu pracy omawia najnowsze zmiany do kodeksu pracy, w tym również - jako pierwszy na rynku - zmiany wc
Kodeks pracy Komentarz Wratny
Kodeks pracy Komentarz Wratny
W komentarzu do Kodeksu pracy określone są prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Kodeks pracy Komentarz zawie
Kodeks pracy Komentarz Świątkowski
Kodeks pracy Komentarz Świątkowski
Kolejne wydanie komentarza do kodeksu pracy zostało zaktualizowane o najnowsze poglądy doktryny, orzecznictwo, a
Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian
Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian
Praktyczny komentarze do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), kt
Kodeks pracy Komentarz Baran
Kodeks pracy Komentarz Baran
Publikacja przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w Kodeksie
Kodeks pracy 2018 Fijałkowski
Kodeks pracy 2018 Fijałkowski
Ustawy, nowe przepisy wykonawcze, teksty ujednolicone, komentarz, orzecznictwo sądowe. Stan prawny na 2018 r. Uwzględn
Kodeks pracy 2018 Praktyczny komentarz z przykładami
Kodeks pracy 2018 Praktyczny komentarz z przykładami
Komentarz do kodeksu pracy 2018 z przykładami zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny k