501788771
kontakt@bookslandia.pl

Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym

Henryk Jabłoński


Wydawnictwo Sigma


Isbn 97883898504923 | Wydanie 1/2018 | Stron 473

Dostępność: brak

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 rok. Zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, który oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera Kodeks pracy, ustawę wprowadzającą kodeks pracy, ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, a także ustawę o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
Księgarnia prawnicza poleca Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym