501788771
kontakt@bookslandia.pl

Kodeks pracy 342 zmiany. Ustawy, nowe przepisy wykonawcze, teksty ujednolicone, komentarz, orzecznictwo sądowe

Tadeusz Fijałkowski

Codex Karolak Chmiel Stępniewska Sp. J.

Isbn 978-83-87534-75-7
Wydanie 37/2012
Stron 714
85.50 zł
Szt.

Komentarz do kodeksu pracy komentarz zawiera przepisy Unii Europejskiej. Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu. Przepisy o usuwaniu skutków powodzi. Związki zawodowe. Emerytury górnicze. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Rozwiązywanie sporów zbiorowych. Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Emerytury i renty z FUS: świadczenia rodzinne, zatrudnienie tymczasowe, renty socjalne, wypadki przy pracy i choroby zawodowe i inne.
Księgarnia Prawnicza Bookslandia poleca książkę Kodeks pracy