Kodeks pracy 342 zmiany. Ustawy, nowe przepisy wykonawcze, teksty ujednolicone, komentarz, orzecznictwo sądowe

 • Kodeks pracy komentarz, kodeks

  Tadeusz Fijałkowski

  Codex Karolak Chmiel Stępniewska Sp. J.


  Nasza Cena 84.00 zł.

  Isbn 978-83-87534-75-7
  Rok wydania 2012
  Wydanie 37 Stron 714
   

  Kodeks pracy komentarz Iwulski zawiera przepisy Unii Europejskiej. Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu. Przepisy o usuwaniu skutków powodzi. Związki zawodowe. Emerytury górnicze. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Rozwiązywanie sporów zbiorowych. Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Emerytury i renty z FUS: świadczenia rodzinne, zatrudnienie tymczasowe, renty socjalne, wypadki przy pracy i choroby zawodowe i inne.
  Księgarnia Prawnicza Bookslandia poleca Kodeks pracy

  Księgarnia PrawniczaPaczkomaty 8,99 zł.            Księgarnia PrawniczaPoczta Polska od 8,99 zł.