501788771
kontakt@bookslandia.pl

Kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarze, wzory pism Gromek Pietrzykowski Haak

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019
Kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w t
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek dok
Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO
Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO
Komentarz do art. 145–184 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz związanych z innymi regulacja
Kodeks rodzinny i opiekuńczy The Family and Guardianship Code
Kodeks rodzinny i opiekuńczy The Family and Guardianship Code
Drugie, poprawione i zaktualizowane wydanie tłumaczenia Kodeksu rodzinnego i opieku
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyd. Beck ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i
Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące
Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące
Teksty ustaw Becka z kodeksu cywilnego i prawa rodzinnego zawierają:\r\n- Ko
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz
Jednotomowe wydanie komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstało na podstawie trzech tomów ko
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Przepisy wprowadzające KRO Tom 5
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Przepisy wprowadzające KRO Tom 5
Tom V zawiera komentarz do następujących zagadnień z KRO: małżeństwo
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Familien und Vormundschaftsgesetzbuch
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Familien und Vormundschaftsgesetzbuch
Trzecie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego Kodeksu rodzinnego i opieku
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2018
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Prawo o aktach stanu cywilnego oraz skorowidz przedmiotowy KRO. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studen
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD
Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozw

Kodeks rodzinny i opiekuńczy - komentarze, wzory pism, orzeczenia Komentarze do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uwzględniają uwzględnia kwestie dotyczące małżeństwa, ustrojów majątkowych, obowiązku alimentacyjnego, opieki i kurateli, pochodzenia dziecka i władzy rodzicielskiej, rozwodu, separacji. Znajdują się również

Pisma procesowe w sprawach rodzinnych

wraz z najnowszymi wzorami, które obejmują najnowszy stan prawny. Książki komentarze skierowane są do adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rozpoczynających karierę zawodową sędziów i prokuratorów