501788771
kontakt@bookslandia.pl

Kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarze, wzory pism Gromek Pietrzykowski Haak

Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego
Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego
Przedmiotem książki jest status dziecka, zarówno małoletniego, jak i nasciturusa, j
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019
Komentarz stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemo
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2018
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Prawo o aktach stanu cywilnego oraz skorowidz przedmiotowy KRO. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studen
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz Z płytą CD
Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych roz
Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia
Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia
Autor opisuje najnowsze zmiany prawa dotyczące przysposobi
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Jędrejek
Jednotomowe wydanie komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstało na podstawie trzec
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyd. Beck ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek dok
Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz
Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz
Książka stanowi kompleksowy komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich uwzględniają
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz
Komentarz stanowi wnikliwe omówienie problematyki wsparcia rodziny i pieczy zas
Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO
Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO
Komentarz do art. 145–184 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz związanych z innymi regulacja
Kodeks rodzinny i opiekuńczy The Family and Guardianship Code
Kodeks rodzinny i opiekuńczy The Family and Guardianship Code
Drugie, poprawione i zaktualizowane wydanie tłumaczenia Kodeksu rodzinnego i opieku

Kodeks rodzinny i opiekuńczy - komentarze, wzory pism, orzeczenia Komentarze do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uwzględniają uwzględnia kwestie dotyczące małżeństwa, ustrojów majątkowych, obowiązku alimentacyjnego, opieki i kurateli, pochodzenia dziecka i władzy rodzicielskiej, rozwodu, separacji. Znajdują się również

Pisma procesowe w sprawach rodzinnych

wraz z najnowszymi wzorami, które obejmują najnowszy stan prawny. Książki komentarze skierowane są do adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rozpoczynających karierę zawodową sędziów i prokuratorów