501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Kodeks spółek handlowych Edycja sądowa

Edycja Sądowa

Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788381285384 | Wydanie 27/2018 | Stron 804

Dostępność: brak

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne.

Stan prawny: 11 stycznia 2018 r.

Kodeks spółek handlowych

nowy tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577)
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym zawiera zmianę wchodzącą w życie:

1 stycznia 2018 r., zmiana z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089)
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawiera zmiany wchodzące w życie:

1 stycznia 2018 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2290)
12 lutego 2018 r., ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 107)
23 lutego 2018 r., zmiana z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486)
nowy tekst jednolity z dnia 8 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168)
Prawo upadłościowe zawiera zmiany wchodzące w życie:

30.4.2018 r., zmiana z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491) – w podwójnym stanie prawnym
nowy tekst jednolity z dnia 22 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344)
Prawo restrukturyzacyjne zawiera zmiany wchodzące w życie:

lutego 2018 r. i 2 lutego 2018 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 149),
nowy tekst jednolity z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508).
KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:

Kodeks spółek handlowych
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Prawo własności przemysłowej
Prawo upadłościowe
Prawo restrukturyzacyjne
Księgarnia prawnicza poleca Kodeks spółek handlowych Edycja sądowa