Kodeks wykroczeń komentarz 2014

 • Kodeks wykroczeń Komentarze LEX Grzegorczyk

  Kodeks wykroczeń Komentarze LEX Grzegorczyk

  Jankowski, Zbrojewska / Rok 2013
  Wolters Kluwer Polska
  W książce przedstawiono zmiany wynikające z projektu nowelizacji, zwanej nowelą do Kodeksu postępowania karnego, obejmującej zmiany w Kodeksie wykroczeń, która jest już przedmiotem prac sejmowych. W komentarzu uwzględniono przepisy ustaw szczególnych oraz przepisy Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego - dla wykazania różnic w rozwiązaniach prawnych, a także przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia - w celu wsk...

 • Prawo wykroczeń 2014 Twoje Prawo

  Prawo wykroczeń 2014 Twoje Prawo

  Flisek Aneta / Rok 2014
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Stan prawny 01.01.2014 rok. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających treść przepisu, w dużym stopniu ułatwia posługiwanie się książką i zrozumienie znaczenia aktów prawnych....

 • Kodeks wykroczeń Komentarze Bojarski Radecki

  Kodeks wykroczeń Komentarze Bojarski Radecki

  Radecki, Bojarski / Rok 2013
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, obrońców oraz stron i innych uczestników postępowania karnego, doktorantów, studentów i aplikantów zawodów prawniczych.\r\nAktualne wydanie komentarza wzbogacono o najnowsze orzecznictwo oraz dorobek judykatury i doktryny w przedmiotowym zakresie, w tym m.in.: - wyrok SN z 18.4.2013 r. w sprawie ukarania właściciela pojazdu za przekroczenie pr...

 • Kodeks wykroczeń Grzegorczyk

  Kodeks wykroczeń Grzegorczyk

  Tomasz Grzegorczyk / Rok 2013
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Przepisy wprowadzające. W broszurze pod wspólnym tytułem KW zebrano podstawowe akty ogólnie pojętego prawa wykroczeń. Całość poprzedza interesujące wprowadzenie prof. dr. hab. Tomasza Grzegorczyka, omawiające założenia poszczególnych kodeksów. Stan prawny 19.08.2013 rok....

 • Kodeks wykroczeń Komentarze Becka

  Kodeks wykroczeń Komentarze Becka

  Wojciech Radecki, Marek Bojarski / Rok 2013
  Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, obrońców oraz stron i innych uczestników postępowania karnego, doktorantów, studentów i aplikantów zawodów prawniczych.\r\nAktualne wydanie komentarza wzbogacono o najnowsze orzecznictwo oraz dorobek judykatury i doktryny w przedmiotowym zakresie, w tym m.in.: - wyrok SN z 18.4.2013 r. w sprawie ukarania właściciela pojazdu za przekroczenie pr...

Kodeks wykroczeń komentarz 2014