501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Komentarz do Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego

Ławnikowicz Grzegorz

Wydawnictwo Currenda


Isbn 9788360833964 | Wydanie 1/2017 | Stron 150

Cena: 74.25 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Komentarz stanowi odpowiedź na wzmożone zainteresowanie problematyką etyki zawodowej komornika sądowego. Publikacja jest adresowana w szczególności do komorników, asesorów i aplikantów komorniczych. Analiza zasad Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego ma z założenia charakter kompleksowy i syntetyczny;
w jej ramach sięgnięto do dorobku doktryny i orzecznictwa. W stosownym zakresie, pomocniczo, wykorzystano także instrumenty wykładni porównawczej i historycznej. Zasady kodeksu prezentowane są na szerszym tle, określonym przez regulacje ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Autor sygnalizuje istotę projektowanych zmian ustawowego statusu komornika sądowego w zakresie wpływającym na etos zawodu;
określa także źródła zagrożeń dla treści konstytuujących ten etos.
Księgarnia prawnicza poleca Komentarz do Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego