501788771
kontakt@bookslandia.pl

KPA Kodeks Postępowania administracyjnego 2013 Teksty ustaw Becka

Flisek,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn 9788325542405
Wydanie 31/2014
Stron 340
Dostępność: brak

Umowa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Wydanie trzydzieste pierwsze zbioru KPA zawiera: podstawowe przepisy z zakresu postępowania administracyjnego ogólnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz postępowanie przed tymi sądami.
Całość poprzedza interesujące i wnikliwie napisane wprowadzenie prof. dr. hab. Janusza Borkowskiego.
Publikacja zawiera:
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administarcyjnymi oraz akty wykonawcze.

Polecam KPA Kodeks Postępowania administracyjnego 2013 Teksty ustaw Becka