501788771
kontakt@bookslandia.pl

Kryminalistyka

Jerzy kasprzak, Bronisław Młodziejowski, Wacław Brzęk, Jarosław Moszczyński
Wydawnictwo Difin
Isbn 83-7251-607-3
Wydanie 1/2006
Stron 328
Dostępność: brak

Książka stanowi zwarte kompendium wiedzy uzmysławiającej studentowi realia procesu karnego - a aplikantom, prokuratorom czy sędziom wskazuje, jak dana czynność powinna być praktycznie wykonana. Podręcznik po przedstawieniu w części I ogólnych zagadnień teoretycznych kryminalistyki, w części II prezentuje przegląd poszczególnych działów techniki kryminalistycznej. W części III ukazane są podstawowe problemy taktyki kryminalistycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na badanie miejsca zdarzenia.
Polecamy książkę Kryminalistyka