501788771
kontakt@bookslandia.pl

Kryminalistyka

Dostępność: brak

Książka stanowi zwarte kompendium wiedzy uzmysławiającej studentowi realia procesu karnego - a aplikantom, prokuratorom czy sędziom wskazuje, jak dana czynność powinna być praktycznie wykonana. Podręcznik po przedstawieniu w części I ogólnych zagadnień teoretycznych kryminalistyki, w części II prezentuje przegląd poszczególnych działów techniki kryminalistycznej. W części III ukazane są podstawowe problemy taktyki kryminalistycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na badanie miejsca zdarzenia.
Księgarnia prawnicza poleca Kryminalistyka