501788771
kontakt@bookslandia.pl

Książki o prawie na 2019 rok kodeks komentarz

Ustawa o grach hazardowych
Ustawa o grach hazardowych
Monografiia opisuje realia procesu powstawania przepisów fiskalnych. Autor koncentruje się w niej przede wszystkim na d
Podejmowanie uchwał wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Podejmowanie uchwał wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Podejmowanie uchwał wspólników w spółce z ograniczoną odpowie
Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz
Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz
Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 8.12.2017 r. o S
Korporacja
Korporacja Elementy konstrukcji prawnej
Monografia zawiera przekrojową analizę konstrukcji korporacji prywatnoprawnej. Celem opracowania jest prze
Konstytucja biznesu Komentarz
Konstytucja biznesu Komentarz 2019
Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych
Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz
Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz
Praktyczny komentarz do przepisów ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych
Wina w prawie karnym
Wina w prawie karnym
W prezentowanej publikacji autorka analizuje, czym jest wina w prawie karnym, jak należy ujmować jej istotę, jaka jest wła
Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowa

Książki o prawie na 2019 rok kodeks komentarz