tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Karta nauczyciela Komentarz

Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. W publikacji znajdziemy praktyczne rozwiązania dotyczące zatrudniania, zwalniania, oceny pracy, awansu zawodowego, płac i urlopów nauczycieli. Szczególny nacisk poło
Dariusz Dwojewski / Wydanie 2018 / Oficyna Prawa Polskiego/ Karta nauczyciela komentarz
Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski

Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski

Komentarz uwzględnia zmiany w Karcie Nauczyciela wynikające głównie z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) w zakresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, dotyczących m.in.:- zadań dyrektora szkoły związanych z w
Ciborski Piotr / Wydanie 2017 / Wydawnictwo ODDK/ Karta nauczyciela komentarz
Karta nauczyciela Komentarz Barański

Karta nauczyciela Komentarz Barański

W komentarzu do karty nauczyciela przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem,- wymagania kwalifikacyjn
Andrzej Barański / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Karta nauczyciela komentarz