tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Karta nauczyciela Komentarz

Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. W publikacji znajdziemy praktyczne rozwiązania dotyczące zatrudniania, zwalniania, oceny pracy, awansu zawodowego, płac i urlopów nauczycieli. Szczególny nacisk poło
Dariusz Dwojewski / Wydanie 2018 / Oficyna Prawa Polskiego/ Karta nauczyciela komentarz
Karta nauczyciela Komentarz Barański

Karta nauczyciela Komentarz Barański

W komentarzu do karty nauczyciela przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem,- wymagania kwalifikacyjn
Andrzej Barański / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Karta nauczyciela komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Karta Nauczyciela Komentarz

Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty. Stan prawny – 1 września 2018 roku. W komentarzu uwzględniono ważne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2017
Marek Młodecki / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Karta nauczyciela komentarz