tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Książka do KPA

Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)

Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)

Książka z kodeksu postępowania administracyjnego zawiera istotne zmiany w zakresie procedowania przed organami administracji publicznej stosującymi na co dzień postanowienia Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązujące od dnia 1 czerwca 2017 r., a wprowadzone nowelizacją z dnia 7 kw
Zofia Wojdylak Sputowska / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ KPA kodeks komentarz
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków

Wybitni eksperci, przedstawi­ciele nauki prawa i praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym szczegółowo omawiają przepisy regulujące postępowanie administracyjne. Autorzy w jasny i przejrzysty sposób przedstawiają praktyczne aspekty wykładni i stosowania norm Kodeksu postępowania adm
Artur Mudrecki / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ KPA kodeks komentarz
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Jest to piąte wydanie Komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego uzupełnione i poprawione, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Admin
Roman Hauser / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KPA kodeks komentarz