tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Książka z prawa konstytucyjnego

Prawo konstytucyjne Banaszak

Prawo konstytucyjne Banaszak

Książka z prawa konstytucyjnego przedstawia całość problematyki tej gałęzi prawa, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacją norm konstytucyjnych.Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.:konstytucyjnych zasad ustroju państwa,relacji pomiędzy prawem UE i prawem
Banaszak Bogusław / Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Historia i prawo konstytucyjne
Polskie prawo konstytucyjne Górecki

Polskie prawo konstytucyjne Górecki

Piąte wydanie książki z prawa konstytucyjnego zawiera szczegółowe omówienie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., a także ustaw i innych aktów normatywnych regulujących problematykę wolności i praw jednostki oraz organizację i funkcjonowanie naczelnych organów państwowych i
Dariusz Górecki / Wydanie 2015 / Wolters Kluwer Polska/ Historia i prawo konstytucyjne
Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu Garlicki

Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu Garlicki

W książce z polskiego prawa konstytucyjnego zostały przedstawione wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów. Autor analizuje w nim obecny etap przemian polskiego porządku prawnego, w szczególności zmiany dot
Leszek Garlicki / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Historia i prawo konstytucyjne