tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Prawo budowlane 2018 książka

Prawo budowlane Komentarz

Prawo budowlane Komentarz

Komentarz do prawa budowlanego przeznaczony jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także dla pracowników organów administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – oraz faktycznych uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów. Będzie pomocny
Wierzbowski Marek / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo budowlane komentarz 2018
Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane pod redakcją wybitnego specjalisty prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Nin
Zygmunt Niewiadomski / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo budowlane komentarz 2018
Prawo budowlane

Prawo budowlane

Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z wybranymi przepisami wykonawczymi, w tym tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustaw: - z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o
Wolters Kluwer / Wydanie 2018 / Wolters Kluwer/ Prawo budowlane