501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz

Edward Gniewek

Duże Komentarze Becka,

Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788381287784 | Wydanie 2/2018 | Stron 1000

Cena: 291.19 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Komentarz, autorstwa wybitnego cywilisty - prof. Edwarda Gniewka, stanowi wyczerpujące omówienie przepisów regulujących instytucję ksiąg wieczystych, zawartych w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (art. 1-582 KWU) oraz w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 6261-62613).

Czytelnik, dzięki lekturze komentarza, może zapoznać się z takimi zagadnieniami jak:

- pojęcie, ustrój i funkcja ksiąg wieczystych,
- założenie księgi wieczystej,
- elektroniczna postać księgi wieczystej,
- prawa podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej,
- prowadzenie księgi wieczystej,
- zamknięcie księgi wieczystej,
- domniemania zgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
- istota i funkcja rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, zakres działania rękojmi oraz wyłączenie rękojmi,
- niezgodność stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
- wieczystoksięgowa zasada pierwszeństwa praw w przypadku kolizji ograniczonych praw rzeczowych,
- postępowanie wieczystoksięgowe.
Drugie wydanie komentarza opisuje stan prawny na maj 2018 r., co oznacza, że omówiono w nim wszystkie dotychczasowe zmiany w regulacji dot. ksiąg wieczystych oraz postępowania wieczystoksięgowego. Ponadto publikacja została uzupełniona o Komentarz do pojawiających się na kanwie nowych regulacji zagadnień dotyczących wniosków składanych przez naczelników urzędów skarbowych, specyficznego problemu hipoteki zabezpieczającej wierzytelności „banków hipotecznych” oraz potencjalnej kompetencji asesorów sądowych do prowadzenia ksiąg wieczystych.

Komentarz został wzbogacony zagadnieniami doktrynalnymi, najbardziej aktualnym orzecznictwem oraz objaśnieniami dotyczącymi innych aktów prawnych związanych z tematyką ksiąg wieczystych.

Komentarz został przygotowany z myślą o praktykach, tj. notariuszach, radcach prawnych, adwokatach, sędziach, komornikach sądowych, naczelnikach urzędów skarbowych, prawnikach w firmach związanych z branżą nieruchomości czy z instytucjami finansowymi, organach rejestrowych, instytucjach finansowych, a także osobach fizycznych, które w obrocie prywatnym i działalności gospodarczej używają wartości swoich nieruchomości pod zabezpieczenie.

Komentarz wyróżnia się precyzyjną nawigacją wewnętrzną – spisy treści do artykułów, przejrzysta struktura, tytuły tez, numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań oraz odszukiwanie podstawowych haseł w indeksie.
Księgarnia prawnicza poleca Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz