501788771
kontakt@bookslandia.pl

Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa 100 podstawowych pojęć

Jerzy Zajadło

Kamil Zeidler,

Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788325592202 | Wydanie 2/2017 | Stron 394

Cena: 46.19

Drugie wydanie leksykonu bardzo popularnego Leksykonu różni się w istotny sposób od pierwszej edycji i to z kilku względów. Po pierwsze, Autorzy uwzględnili uwagi studentów jako głównych odbiorców tej pozycji i ich własne doświadczenia dydaktyczne. Po drugie, większość z haseł jest opracowana całkowicie na nowo i uwzględnia aktualną literaturę przedmiotu, zaledwie tylko kilka haseł pozostawiono bez jakichkolwiek zmian. Po trzecie wreszcie, blisko jedna trzecia haseł to opracowania nowe, które zastąpiły inne, występujące w pierwszym wydaniu. Współczesna teoria i filozofia prawa jest dziedziną bardzo dynamiczną i ciągle się rozwija. Autorzy dają temu wyraz w nowej edycji i jednocześnie zakładają, że odzwierciedla ona najnowsze tendencje występujące w polskiej i światowej jurysprudencji.
Księgarnia prawnicza poleca Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa 100 podstawowych pojęć