tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

LexisNexis

Wprowadzenie do prawoznawstwa
Wprowadzenie do prawoznawstwa
Wprowadzenie do prawoznawstwa to podręcznik adresowany nie tylko do studentów studiów prawniczych i administracyjnych, ale także innych kierunków – zwłaszcza politologii, ekonomii, socjologii
Jamróz Adam / Wydanie 2015 / LexisNexis/ Wstęp do prawoznawstwa
Wiktymologia
Wiktymologia
Niniejsze wydanie odbiega swoją treścią i zakresem od Wiktymologii z 2006 roku. Zrezygnowano z niektórych rozdziałów, a zamiast nich zostały omówione nowe zagadnienia, takie jak: - wiktym
Hołyst Brunon / Wydanie 2011 / LexisNexis/ Sądownictwo Kryminalistyka Policja Więziennictwo
Ustawa o świadku koronnym Komentarz
Ustawa o świadku koronnym Komentarz
Świadkiem koronnym jest podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka, na zasadach i w trybie określonych w omawianej ustawie. Zasadniczym celem wprowadzenia pr
Kiełtyka Andrzej / Wydanie 2017 / LexisNexis/ Sądownictwo Kryminalistyka Policja Więziennictwo
Kodeks Napoleona
Kodeks Napoleona Historia i współczesność
Moja chwała nie polega na 40 zwycięskich bitwach – mówił na wyspie św. Heleny Na-poleon – bo pamięć o nich zatarło Waterloo. Ale jest coś, czego nic nie zatrze, co żyć będzie wiecznie;
Sójka Zielińska Katarzyna / Wydanie 2015 / LexisNexis/ Historia Francji
Prawo rzymskie
Prawo rzymskie
Szczególną zaletą tego podręcznika jest powiązanie instytucji prawa rzymskiego z odpowiadającymi im instytucjami polskiego prawa cywilnego. Ponadto uzupełnione zostały przez autora przypisy bi
Kolańczyk Kazimierz / Wydanie 2016 / LexisNexis/ Historia i teoria prawa Prawo rzymskie Prawnicy
Wstęp do prawoznawstwa Testy egzaminacyjne
Wstęp do prawoznawstwa Testy egzaminacyjne
Dla każdego studenta przygotowującego się do egzaminu z przedmiotu Wstęp do prawoznawstwa niniejsza publikacja z pewnością okaże się niezbędną pomocą. Dzięki niej będzie on miał możliwo
Bator Andrzej / Wydanie 2015 / LexisNexis/ Wstęp do prawoznawstwa
Proces karny kazusy i ćwiczenia Hofmański
Proces karny kazusy i ćwiczenia Hofmański
Proces karny. Kazusy i ćwiczenia to publikacja, która w założeniu ma usprawnić i uatrakcyjnić dydaktykę w zakresie procedury karnej oraz sprawić, że zostaną ujednolicone metody nauczania rea
Hofmański Piotr / Wydanie 2012 / LexisNexis/ Sądownictwo Kryminalistyka Policja Więziennictwo
Ustawa o ochronie informacji niejawnych Komentarz
Ustawa o ochronie informacji niejawnych Komentarz
Wydanie 2, 2014 Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz zawiera analizę prawną instytucji oraz przepisów regulujących tę problematykę, z odwołaniem się do standardów europejskich.
Stankowska Iwona / Wydanie 2014 / LexisNexis/ Prawo o dostępie do informacji Prawo prasowe
Orzecznictwo Sądów Polskich 11/2012
Orzecznictwo Sądów Polskich 11/2012
Najstarszy na rynku comiesięczny przegląd orzecznictwa sądowego, wydawany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Orzecznictwo Sądów Polskich stanowi nieocenione źród
LexisNexis / Wydanie 2012 / LexisNexis/ Czasopisma
Przegląd Sądowy 5/2014
Przegląd Sądowy 5/2014
Zawartość czasopisma stanowią artykuły i orzecznictwo: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, sądów apelacy
LexisNexis / Wydanie 2014 / LexisNexis/ Sądownictwo Kryminalistyka Policja Więziennictwo
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych 3/2014
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych 3/2014
W czasopiśmie publikowane są najważniejsze i najnowsze orzeczenia wraz z uzasadnieniami, które ułatwią pracę praktykom prawa i są cennym źródłem inspiracji dla doktryny. Jest to zbiór urz
LexisNexis / Wydanie 2014 / LexisNexis/ Prawo administracyjne
Historia ustroju i prawa polskiego
Historia ustroju i prawa polskiego
Historia ustroju i prawa polskiego Juliusza Bardacha, Bogusława Leśnodorskiego, Michała Pietrzaka to sprawdzony podręcznik, który od ponad 30 lat służy studentom wydziałów prawa, historii ora
Bardach Juliusz / Wydanie 2010 / LexisNexis/ Prawo konstytucyjne państwowe
Proces karny zarys systemu Waltoś
Proces karny zarys systemu Waltoś Zarys systemu
Do rąk Czytelnika trafia jedenaste – a w zasadzie pierwsze w nowym składzie autorskim – wydanie doskonałego podręcznika akademickiego. Jego autorami są obecnie: Stanisław Waltoś – profeso
Waltoś Stanisław / Wydanie 2015 / LexisNexis/ Postępowanie karne
PROCES KARNY ZARYS SYSTEMU WYD11
PROCES KARNY ZARYS SYSTEMU WYD11 Zarys systemu
Do rąk Czytelnika trafia jedenaste – a w zasadzie pierwsze w nowym składzie autorskim – wydanie doskonałego podręcznika akademickiego. Jego autorami są obecnie: Stanisław Waltoś – profeso
Waltoś Stanisław / Wydanie 2015 / LexisNexis/ Postępowanie karne
Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami
Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami
Zawieranie umów sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości oraz umów obciążenia nieruchomości (tj. służebności osobistych, gruntowych, przesyłu, hipoteki oraz użytkowania) wymaga właści
Gonet Wojciech / Wydanie 2015 / LexisNexis/ Nieruchomości Mieszkania
Zobowiązania Kazusy dla aplikantów
Zobowiązania Kazusy dla aplikantów
Prawo zobowiązań w największym stopniu kształtuje nasze codzienne funkcjonowanie – różnorodność stanów faktycznych jest olbrzymia. Zaprezentowane w publikacji kazusy stanowią wybór spośr
Kocemba Karolina / Wydanie 2015 / LexisNexis/ Prawo cywilne