tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

LexisNexis Polska

Prawo o notariacie Komentarz Tom 1 Ustrój notariatu
Prawo o notariacie Komentarz Tom 1 Ustrój notariatu
W pierwszym tomie komentarza prof. Oleszko analizuje przepisy ustawy - Prawo o notariacie, przede wszystkim te, które dotyczą problemów ustrojowych polskiego notariatu. Podejmuje też próbę okre
Aleksander Oleszko / Wydanie 2016 / LexisNexis Polska/ Prawo o adwokaturze notariacie
Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego
Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego Komentarze do orzeczeń referendarzy sądowych
Ekspresowy druk na życzenie. Wysyłka zamówienia w 10 dni roboczych + czas dostawy Adresatami książki są notariusze, od których jako profesjonalistów wymagana jest sz
Aleksander Oleszko / Wydanie 2013 / LexisNexis Polska/ Prawo o adwokaturze notariacie
Prawo o Notariacie Komentarze LexisNexis Część 2 Oleszko
Prawo o Notariacie Komentarze LexisNexis Część 2 Oleszko
Tom 1 s.739, Tom 2 s.821. Część 2 stanowi kontynuację części 1 tego Komentarza, która ukazała się w 2011 r. W części 2 zostały kompleksowo omówione wszystkie zagadnienia dotyczące czynno
Aleksander Oleszko / Wydanie 2012 / LexisNexis Polska/ Prawo o adwokaturze notariacie
Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach
Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach
Podręcznik zawiera zwięzłą charakterystykę podstawowych zagadnień prawa rodzinnego. Zaprezentowano problematykę objętą regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz, w niezbędnym zakre
Mieczysław Goettel / Wydanie 2012 / LexisNexis Polska/ Prawo rodzinne i opiekuńcze
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Pytania i odpowiedzi Wzory umów Przepisy
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Pytania i odpowiedzi Wzory umów Przepisy
Książka wyd. LexisNexis skierowana dla notariuszy, adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych, a także firm deweloperskich, banków i innych podmiotów zajmujących s
Helena Ciepła / Wydanie 2013 / LexisNexis Polska/ Prawo o adwokaturze notariacie
Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis
Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis
Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik, który przedstawia aktualny obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z 6 czerwca 1997 r. Ukazany w nim został stan st
Grzegorczyk Tomasz / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ Postępowanie karne
Prawo Unii Europejskiej w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości dla karnistów
Prawo Unii Europejskiej w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości dla karnistów
W związku z tym, że od dnia 1 grudnia 2014 r. polscy sędziowie orzekający w sprawach karnych uzyskują uprawnienie do kierowania pytań prejudycjalnych do Trybunału w zakresie instrumentów dawne
Janicz / Wydanie 2015 / LexisNexis Polska/ Prawo unii europejskiej
Obrót wierzytelnościami Monografie
Obrót wierzytelnościami Monografie
Monografia Obrót wierzytelnościami to publikacja, w której przedstawiono w prosty i usystematyzowany sposób instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami. W zaktualizowanym i rozszerzo
Mojak Jan / Wydanie 2011 / LexisNexis Polska/ Prawo handlowe
Etyka prawnicza Stanowiska i perspektywy Izdebski
Etyka prawnicza Stanowiska i perspektywy Izdebski
Na książkę składa się kilkanaście opracowań, rozdzielonych pomiędzy trzy części. Są one poświęcone po kolei: relacjom pomiędzy etyką prawniczą a filozofią i naukami społecznymi (czę
Izdebski Hubert / Wydanie 2013 / LexisNexis Polska/ Etyka prawnicza
Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach
Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach
Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach to opracowanie, które doskonale wpisuje się w założenia serii \"Prawo w pytaniach i odpowiedziach\". Gdzie można zadać tyle fascynujących pytań, posta
Zajadło Jerzy / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ Teoria i historia prawa
Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz
Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz
Komentarz przygotowany przez prawników praktyków, zajmujących się również pracą naukową. Autorzy Komentarza zarówno korzystają z dorobku judykatury oraz ustaleń doktryny, jak i posiłkują
Aleksander Jerzy Witosz / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ Prawo upadłościowe i naprawcze komentarz 2019
Odpowiedzialność majątkowa małżonków i przymusowe dochodzenie od nich roszczeń
Odpowiedzialność majątkowa małżonków i przymusowe dochodzenie od nich roszczeń
Książka w druku na życzenie - czas realizacji 7 dni plus wysyłka.Książka omawia problematykę odpowiedzialności majątkowej małżonków oraz przymusowego zaspokojeni
Andrzej Pokora / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ Prawo cywilne
Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Komentarz
Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Komentarz
Ekspresowy druk na życzenie. Wysyłka zamówienia w 7 dni roboczych + czas dostawy Książka przybliża treść przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
Zdun Załęska Katarzyna / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ Prawo mieszkaniowe
Postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości
Postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości
Postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości to monografia, która zawiera omówienie przepisów prawa materialnego odnoszących się do praw i roszczeń dotyczących nabycia własnoś
Roman Dziczek / Wydanie 2011 / LexisNexis Polska/ Prawo energetyczne
Zasiedzenie służebności przesyłu
Zasiedzenie służebności przesyłu
Wprowadzając służebność przesyłu do systemu prawa polskiego, ustawodawca chciał jak najszerzej - zarówno w aspekcie podmiotowym, przedmiotowym, jak i czasowym - uregulować sytuacje faktyczne
Bartosz Rakoczy / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ Prawo energetyczne
Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy Komentarz
Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy Komentarz
Publikacja w przystępny i syntetyczny sposób przedstawia praktyczne zagadnienia związane z nieruchomościami objętymi regulacjami dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gr
Wojciech Białogłowski / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ Nieruchomości poradniki