501788771
kontakt@bookslandia.pl

LexisNexis Polska

Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis
Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis
Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik, który przedstawia aktualny obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z 6 czerwca 1997 r. Ukazany w nim został stan st
Grzegorczyk Tomasz / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ Postępowanie karne
Obrót wierzytelnościami Monografie
Obrót wierzytelnościami Monografie
Monografia Obrót wierzytelnościami to publikacja, w której przedstawiono w prosty i usystematyzowany sposób instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami. W zaktualizowanym i rozszerzo
Mojak Jan / Wydanie 2011 / LexisNexis Polska/ Prawo handlowe
Etyka prawnicza Stanowiska i perspektywy Izdebski
Etyka prawnicza Stanowiska i perspektywy Izdebski
Na książkę składa się kilkanaście opracowań, rozdzielonych pomiędzy trzy części. Są one poświęcone po kolei: relacjom pomiędzy etyką prawniczą a filozofią i naukami społecznymi (czę
Izdebski Hubert / Wydanie 2013 / LexisNexis Polska/ Etyka prawnicza
Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego
Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego Komentarze do orzeczeń referendarzy sądowych
Ekspresowy druk na życzenie. Wysyłka zamówienia w 7 dni roboczych + czas dostawy Adresatami książki są notariusze, od których jako profesjonalistów wymagana jest szc
Oleszko Aleksander / Wydanie 2013 / LexisNexis Polska/ Księgi wieczyste i hipoteka
Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach
Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach
Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach to opracowanie, które doskonale wpisuje się w założenia serii \"Prawo w pytaniach i odpowiedziach\". Gdzie można zadać tyle fascynujących pytań, posta
Zajadło Jerzy / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ Teoria i historia prawa
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych
Publikacja z wzorami i wnioskami sadowymi jest przeznaczona w szczególności dla adwokatów, radców prawnych i sędziów oraz członków i władz spółdzielni mieszkaniowych. Komentarz zawier
Roman Dziczek / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ Prawo spółdzielcze
Odpowiedzialność majątkowa małżonków i przymusowe dochodzenie od nich roszczeń
Odpowiedzialność majątkowa małżonków i przymusowe dochodzenie od nich roszczeń
Książka w druku na życzenie - czas realizacji 7 dni plus wysyłka.Książka omawia problematykę odpowiedzialności majątkowej małżonków oraz przymusowego zaspokojeni
Andrzej Pokora / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ Prawo cywilne
Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Komentarz
Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Komentarz
Ekspresowy druk na życzenie. Wysyłka zamówienia w 7 dni roboczych + czas dostawy Książka przybliża treść przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
Zdun Załęska Katarzyna / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ Prawo mieszkaniowe
Postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości
Postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości
Postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości to monografia, która zawiera omówienie przepisów prawa materialnego odnoszących się do praw i roszczeń dotyczących nabycia własnoś
Roman Dziczek / Wydanie 2011 / LexisNexis Polska/ Prawo energetyczne
Zasiedzenie służebności przesyłu
Zasiedzenie służebności przesyłu
Wprowadzając służebność przesyłu do systemu prawa polskiego, ustawodawca chciał jak najszerzej - zarówno w aspekcie podmiotowym, przedmiotowym, jak i czasowym - uregulować sytuacje faktyczne
Bartosz Rakoczy / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ Prawo energetyczne
Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy Komentarz
Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy Komentarz
Publikacja w przystępny i syntetyczny sposób przedstawia praktyczne zagadnienia związane z nieruchomościami objętymi regulacjami dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gr
Wojciech Białogłowski / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ Nieruchomości poradniki
Prawo cywilne część ogólna Ciszewski Stępień-Sporek
Prawo cywilne część ogólna Ciszewski Stępień-Sporek prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach
Prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach. Podręcznik stanowi opracowanie części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa rodzinnego w pytaniach i od
Jerzy Ciszewski / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ Prawo cywilne
Etyczne problemy prawa
Etyczne problemy prawa
Etyczne problemy prawa stanowią zwięzłe omówienie podstawowych problemów etyki i jej związków z praktyką funkcjonowania porządków prawnych. Obok zagadnień ogólnych, etyki opisowej i normat
Pietrzykowski Tomasz / Wydanie 2011 / LexisNexis Polska/ Teoria i historia prawa
Prawo spółdzielcze Komentarz Kwapisz
Prawo spółdzielcze Komentarz Kwapisz
Ekspresowy Druk na życzenie. Wysyłka zamówienia 5 dni roboczych + czas dostawy Komentarz do Prawa spółdzielczego dotyczy najważniejszych zagadnień związanych z prawe
Krystyna Kwapisz Krygel / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ Prawo spółdzielcze
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz
Ekspresowy Druk na życzenie. Wysyłka zamówienia 9 dni roboczych + czas dostawy W Komentarzu uwzględniono najnowsze akty prawne stanowiące rozwinięcie ustawy zasadnicze
Monika Haczkowska / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ Prawo konstytucyjne
Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz
Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz
Komentarz przygotowany przez prawników praktyków, zajmujących się również pracą naukową. Autorzy Komentarza zarówno korzystają z dorobku judykatury oraz ustaleń doktryny, jak i posiłkują
Aleksander Jerzy Witosz / Wydanie 2014 / LexisNexis Polska/ Prawo upadłościowe i naprawcze komentarz 2018