501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

MATEMATYKA W ZADANIACH DLA WYŻSZYCH ZAWODOWYCH UCZELNI EKONO

Nykowska Maria

Bażańska Teres,

Oficyna Wydawnicza Branta


Isbn 8389073730 | Wydanie 1/2007 | Stron 486

Cena: 38.28 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Niniejszy Podręcznik jest zbiorem zadań z matematyki realizowanej głównie w wyższych zawodowych szkołach menedżersko-ekonomicznych. Wielu studentów tego rodzaju uczelni jest absolwentami średnich szkół ekonomicznych, handlowych lub humanistycznych, w których program matematyki jest zawężony. Uznałyśmy zatem za konieczne umieszczenie w tym podręczniku omówienia — przypomnienia tych działów matematyki z zakresu szkoły średniej, których znajomość jest niezbędna przy realizacji obowiązującego programu studiów ekonomicznych. Matematyka na tego rodzaju studiach pełni rolę pomocniczą, dlatego wiele uwagi poświęcamy interpretacjom i ilustracjom tych pojęć, które znajdują zastosowania w zagadnieniach ekonomicznych. W każdym rozdziale na początku poszczególnych paragrafów zamieszczamy w bardzo skróconej postaci materiał teoretyczny. Nie obejmuje on całości zagadnień związanych z wykładem na określony temat, dlatego nie należy go uznawać za wyczerpujący w pełni, a jedynie jako przypomnienie najbardziej istotnych definicji i twierdzeń niezbędnych do rozwiązywania zamieszczonych przykładów i zadań. Obok krótkiego materiału teoretycznego zamieszczamy także w każdym paragrafie przykłady będące ilustracją omawianych pojęć i twierdzeń oraz przykłady kompletnie rozwiązanych zadań. Każdy paragraf kończymy serią zadań do samodzielnego ich rozwiązania przez Czytelnika. Na końcu podręcznika zamieszczamy odpowiedzi do tych zadań lub ich rozwiązania w postaci skróconej, a niekiedy kompletnej. Celowo stosujemy różne sposoby formułowania zapisu zadań oraz ich rozwiązań. Uważamy bowiem, iż warto zapoznać Czytelnika z różnymi sposobami zapisu prezentowanych rozwiązań. Wiele zadań zamieszczonych w tym zbiorze nie można uznać za oryginalne. Pochodzą bowiem z notatek przygotowywanych przez nas lub naszych współpracowników do prowadzonych przez wiele lat zajęć dydaktycznych. Nie jest więc możliwe w większości przypadków podanie źródeł z których one pochodzą Mamy nadzieję, że opracowany przez nas zbiór zadań będzie służył znaczną pomocą w samodzielnym przyswajaniu obowiązującego programem materiału, nie tylko dla studentów studiów zaocznych, ale także dla tych wszystkich studentów stacjonarnych studiów ekonomicznych, którzy mają braki z matematyki w zakresie programu szkoły średniej.
Księgarnia prawnicza poleca MATEMATYKA W ZADANIACH DLA WYŻSZYCH ZAWODOWYCH UCZELNI EKONO