Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowej i ich realizacja na przykładzie Białorusi Litwy i Ukrainy

 • Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowej i ich realizacja na przykładzie Białorusi Litwy i Ukrainy komentarz, kodeks

  Białek Tadeusz

  Wydawnictwo Naukowe Scholar


  Nasza Cena 40.32 zł.

  Isbn 83-7383-314-2
  Rok wydania 2008
  Wydanie 1 Stron 322
   

  Problem pozycji prawnej mniejszości narodowych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej stał się szczególnie aktualny w latach 90. ubiegłego stulecia w związku z transformacją polityczną w tym regionieoraz powstaniem wielu nowych państw. Wówczas mniejszości narodowe zaczęły wyraźniej akcentować swoją tożsamość narodową i aspiracje polityczne. Autor rozważa te zagadnienia nie tylko w ujęciu prawnym i politycznym, lecz także demograficznym, społecznym i kulturalnym oraz ocenia z perspektywy czasu różne rozwiązania przyjęte przez Białoruś, Litwę i Ukrainę państwa z wielu względów reprezentatywne dla tego obszaru. Nacisk kładzie zwłaszcza na ocenę wpływu międzynarodowych standardów (obszernie przybliżonych w pierwszej części książki) na ochronę praw mniejszości narodowych w tych trzech państwach. Najwięcej miejsca poświęca mniejszości polskiej.
  Księgarnia Prawnicza Bookslandia poleca Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowej i ich realizacja na przykładzie Białorusi Litwy i Ukrainy

  Księgarnia PrawniczaPaczkomaty 8,99 zł.            Księgarnia PrawniczaPoczta Polska od 8,99 zł.