501788771
kontakt@bookslandia.pl

Mobbing Molestowanie

Mobbing w miejscu pracy
Mobbing w miejscu pracy
Praca jest ważnym aspektem życia człowieka, najważniejszym obok rodziny. Jest źródłem zdrowia zarówno psychicznego,
Dyskryminacja w zatrudnieniu
Dyskryminacja w zatrudnieniu
Zagadnienie dyskryminacji może być rozpatrywane na różnych płaszczyznach, np. prawnej, ekonomicznej, socjologiczne
MOBBING W SZKOLE
MOBBING W SZKOLE
Coraz częściej opinią publiczną wstrząsają dochodzące ze szkół relacje o wypadkach dręczenia i szykanowania uczniów prze
Patologie społeczne resocjalizacja
Patologie społeczne resocjalizacja
Interdyscyplinarny podręcznik przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz mawia takie zjawiska społec
Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy
Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy
Środowisko pracy jest miejscem, w którym większość ludzi spędza znaczną część swojego życia. D
    1

Mobbing Molestowanie