Ustawa deweloperska 2014 nieruchomości komentarz

 •  
 • VAT zwolnienie dostawy budynków, budowli i ich części komentarz, kodeks

  VAT zwolnienie dostawy budynków, budowli i ich części

  Kaptur Grzegorz

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Przepisy VATU, regulujące kwestię zwolnienia dostawy budynków, budowli lub ich części należą do tych najistotniejszych dotyczących obrotu nieruchomościami. Niestety ich stosowanie w praktyce powoduje szereg problemów interpretacyjnych. Polski ustawodawca wprowadzając zawarte w Dyrektywie VAT zwolnienia, dotyczące dos ...

 • Umowa o generalną realizację inwestycji EPC/pod klucz komentarz, kodeks

  Umowa o generalną realizację inwestycji EPC/pod klucz

  Wyrzykowski Wojciech

  Rok wydania 2014
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka poświecona problematyce umowy o generalną realizację inwestycji oraz warunków kontraktowych FIDIC. W pracy przedstawiono pojęcie i charakter prawny umowy o generalną realizację inwestycji oraz dokonano szczegółowej analizy praw i obowiązków stron umowy. Rozważaniami objęto także odpowiedzialność general ...

 • Kataster nieruchomości komentarz, kodeks

  Kataster nieruchomości

  FELCENLOBEN D.

  Rok wydania 2009
  Wydawnictwo Wydawnictwo Gall
  Publikacja ma duże walory poznawcze i będzie bardzo wartościowa głównie dla pracowników zatrudnionych w organach prowadzących kataster, jak również dla osób weryfikujących opracowania geodezyjne, w wyniku których powstanie potrzeba wprowadzenia zmian do katastru. Również książka ta powinna znaleźć się w zasoba ...

 • Najem i wynajem lokali komercyjnych Damasiewicz komentarz, kodeks

  Najem i wynajem lokali komercyjnych Damasiewicz

  Agnieszka D.

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo LexisNexis Polska
  Książka została wzbogacona o najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące tematyki najmu i wynajmu lokali. Ponadto udoskonalono formę prezentacji poszczególnych zagadnień. Forma ta polega na przedstawieniu umowy najmu lokali użytkowych z dwóch różnych punktów widzenia. Te same zagadnienia zostały przeanalizowane z punkt ...

 • Wycena nieruchomości Żak komentarz, kodeks

  Wycena nieruchomości Żak

  Mirosław Żak

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka adresowana jest do praktykujących rzeczoznawców majątkowych, jak i do wzrastającej ilości adeptów tej sztuki. Zawód rzeczoznawcy majątkowego przyciąga osoby, które legitymując się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na dowolnym kierunku, muszą jednak posiadać znaczącą wiedzę w dziedzinie prawa, ...

 • Nieruchomości wzory pism i umów Kisilowski komentarz, kodeks

  Nieruchomości wzory pism i umów Kisilowski

  Kisilowska, Godlewski, Groń

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo LexisNexis Polska
  W obecnym wydaniu książki uwzględniono zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, prawie budowlanym i ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Zamieszczone wzory umów i pism mają za zadanie ułatwić zrozumienie istotnych dla ich treści rozwiązań prawnych i umożliwić osobom fizycznym i prawnym samodzielne sfor ...

 • Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Komentarz komentarz, kodeks

  Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Komentarz

  Dalecka, Przewoźny-Paciorek Adriana

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo LexisNexis Polska
  Praktyczne opracowanie zagadnień związanych z cywilnoprawnym obrotem nieruchomościami w Polsce z udziałem cudzoziemców. Komentarz skierowany jest przede wszystkim do prawników praktyków zajmujących się problematyką związaną z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców. Mimo częściowej deregulacji obrotu nierucho ...

 • Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego komentarz, kodeks

  Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Nowak M.

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Publikacja uwzględnia najważniejsze przepisy szczególne wywierające wpływ na zagospodarowanie przestrzenne dotyczące ochrony środowiska, ochrony przyrody, zarządzania drogami, ochrony zabytków, zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, a także instytucja oceny oddziaływania planu zagospodarowania przestrzenneg ...

 • Umowa o roboty budowlane Okolski komentarz, kodeks

  Umowa o roboty budowlane Okolski

  Dariusz Okolski

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka została poszerzona o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literaturę, uwzględnia zmiany do Kodeksu cywilnego oraz zawiera omówienie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wraz z projektem jej nowelizacji. Niniejsza publikacja omawia rodzaje umów o roboty budowlane, przybliża treść umowy o ro ...

Ustawa deweloperska 2014 nieruchomości komentarz