Ustawa deweloperska 2014 nieruchomości komentarz

 •  
 • Wycena nieruchomości Żak komentarz, kodeks

  Wycena nieruchomości Żak

  Mirosław Żak

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka adresowana jest do praktykujących rzeczoznawców majątkowych, jak i do wzrastającej ilości adeptów tej sztuki. Zawód rzeczoznawcy majątkowego przyciąga osoby, które legitymując się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na dowolnym kierunku, muszą jednak posiadać znaczącą wiedzę w dziedzinie prawa, ...

 • Nieruchomości wzory pism i umów Kisilowski komentarz, kodeks

  Nieruchomości wzory pism i umów Kisilowski

  Kisilowska, Godlewski, Groń

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo LexisNexis Polska
  W obecnym wydaniu książki uwzględniono zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, prawie budowlanym i ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Zamieszczone wzory umów i pism mają za zadanie ułatwić zrozumienie istotnych dla ich treści rozwiązań prawnych i umożliwić osobom fizycznym i prawnym samodzielne sfor ...

 • Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Komentarz komentarz, kodeks

  Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Komentarz

  Dalecka, Przewoźny-Paciorek Adriana

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo LexisNexis Polska
  Praktyczne opracowanie zagadnień związanych z cywilnoprawnym obrotem nieruchomościami w Polsce z udziałem cudzoziemców. Komentarz skierowany jest przede wszystkim do prawników praktyków zajmujących się problematyką związaną z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców. Mimo częściowej deregulacji obrotu nierucho ...

 • Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego komentarz, kodeks

  Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Nowak M.

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Publikacja uwzględnia najważniejsze przepisy szczególne wywierające wpływ na zagospodarowanie przestrzenne dotyczące ochrony środowiska, ochrony przyrody, zarządzania drogami, ochrony zabytków, zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, a także instytucja oceny oddziaływania planu zagospodarowania przestrzenneg ...

 • Umowa o roboty budowlane Okolski komentarz, kodeks

  Umowa o roboty budowlane Okolski

  Dariusz Okolski

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka została poszerzona o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literaturę, uwzględnia zmiany do Kodeksu cywilnego oraz zawiera omówienie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wraz z projektem jej nowelizacji. Niniejsza publikacja omawia rodzaje umów o roboty budowlane, przybliża treść umowy o ro ...

 • Własność lokali Komentarz Strzelczyk komentarz, kodeks

  Własność lokali Komentarz Strzelczyk

  Strzelczyk Ryszard, Turlej

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka zawiera najaktualniejszy stan prawny (nie tylko ustawowy głównej, ale odnosi się również do zmian np. w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych czy prawie budowlanym), wzbogacono je także o najnowsze orzecznictwo oraz dorobek judykatury i doktryny w przedmiotowym zakresie. Komentarz ten stanowi nieoceniona pomo ...

 • Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości. komentarz, kodeks

  Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości.

  Marian Wolanin

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  W książce poruszono takie kwestie jak rodzaje i cel podziałów nieruchomości, podział nieruchomości leśnych i rolnych, podział nieruchomości na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, podział nieruchomości na terenach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, podz ...

 • Ustawa deweloperska komentarz praktyczny komentarz, kodeks

  Ustawa deweloperska komentarz praktyczny

  Kredzińska Iwona

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo Komentarzy Praktycznych
  Kompleksowe opracowanie zagadnień prawnych związanych z ustawą deweloperską. Została w nim zawarta wszechstronna analiza wszystkich aspektów dotyczących ustawy deweloperskiej, począwszy od regulacji cywilnoprawnych, bankowych, podatkowych jak i przepisów prawa budowlanego, karnego oraz upadłościowego. Lektura treści ...

 • Umowa deweloperska zagadnienia praktyczne komentarz, kodeks

  Umowa deweloperska zagadnienia praktyczne

  Wszołek

  Rok wydania 2013
  Wydawnictwo Wydawnictwo Difin
  Książa poświęcona jest problematyce umów deweloperskich, w tym w szczególności analizie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Książka jest adresowana zarówno do prawników praktyków-notariuszy, adwokatów, radców prawnych, sędziów zaj ...

Ustawa deweloperska 2014 nieruchomości komentarz