tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)
Rafał Nawrocki, Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (i
Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Fundacje i stowarzyszenia
Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość Planowana data wysyłki 15.11.2018 roku
Zdzisław Fedak, Justyna Adamczyk, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Agnieszka Gajewska, Edyta Głębicka, Stanisław Hońko, Planowana data wysyłki książki o zamknięciu roku to 15.11.2018 roku. Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2018 Pana Fedaka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o rachunkowości. Książka Zamknięcie roku 2018 to przewodnik, zaktualizowany i wzbogacony. W książce wydawnict
Wydanie 2018 / Wydawnictwo Rachunkowość/ Zamknięcie Roku 2018
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Krystyna Gromek, Duże Komentarze Becka, Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski komentarz do poszczególnych przepisów ustawy, a wzbogacona została o liczne orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracy
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KRiO kodeks komentarz
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
Hrycaj Anna, Filipiak Patryk, Drugie wydanie książki zawiera ponad dwieście wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych. Obejmuje zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, jak i pisma przygotowywane przez syndyka. Autorzy, dążąc do uje
Wydanie 2017 / Wolters Kluwer/ Prawo upadłościowe i naprawcze komentarz 2019
Nomenklatura scalona (CN)
Nomenklatura scalona (CN) Od 2019 roku niezbędna dla potrzeb podatku VAT
, Rząd pracuje nad nową matrycą VAT.\r\nJuż wkrótce podstawą identyfikacji staną się w odniesieniu do towarów Nomenklatura Scalona CN. Książka Nomenklatura scalona (CN) wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniającym zał
Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Ceny transferowe
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
Roman Hauser, Marek Wierzbowski, Katarzyna Celińska Grzegorczyk, Maksymilian Cherka, Marcin Dyl, Filip Elżanowski, Krzysztof Glibowski, Piotr Gołaszewski, Andrzej Kraczkowski, Janusz Malanowski, Jacek Piecha, Wojciech Sawczyn, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Krzysztof Wąsowski, Karolina Wojciechowska, Duże Komentarze Becka, Komentarz stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to piąte wydanie Komentarza – uzupełnione i poprawione – które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administra
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ KPA kodeks komentarz
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015 pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami: z PKWiU 2008 (z suplementem elektronicznym)
ODDK, Rząd pracuje nad nową matrycą VAT. Już wkrótce podstawą identyfikacji stanie się w zakresie usług – PKWiU 2015. Pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU2008 od 1 stycznia 2019 r. do stosowania dla celów:- opodatkowania podatkiem VAT,- opodatkowania podatkiem C
Wydanie 2017 / Instytut Prawa Telekomunikacyjnego Sp.z o.o./ Srodki trwałe wartości niematerialne prawne
Kodeks karny Komentarz Stefański
Kodeks karny Komentarz Stefański
Komentarze Kodeksowe, Ryszard Stefański, Paweł Daniluk, Teresa Gardocka, Radosław Giętkowski, Stanisław Hoc, Rafał Janiszowski Downarowicz, Violetta Konarska Wrzosek, Wiesław Kozielewicz, Barbara Kunicka Michalska, Kodeks karny Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczeg
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks karny komentarz
Prawo upadłościowe Komentarz
Prawo upadłościowe Komentarz
Aleksander Jerzy Witosz, Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Witold Gewald, Wojciech Klyta, Anetta Malmuk Cieplak, Mirosław Mozdżeń, Andrzej Torbus, Komentarz jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją prof. Antoniego Witosza. Nowa edycja skupia się na konsekwencjach przywrócenia prawu upadłościowemu jego podstawowej funkcji likwidacyjnej. Autorzy - specjaliści z różnych dziedzi
Wydanie 2017 / Wolters Kluwer/ Prawo upadłościowe i naprawcze komentarz 2019
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk
Ewa Bończak Kucharczyk, W komentarzu do spółdzielni mieszkaniowych zostały omówione zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Autorka wkracza w nim również w problematykę innych ustaw, których przepisy mają do nich zastosowanie, dzięki czemu zakres poruszanych kwestii jest s
Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo spółdzielcze
Proces karny Skorupka
Proces karny Skorupka
Dagmara Gruszecka, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka, Podręcznik prawo, Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Autorzy książki Proces karny omówili:- zagadnienia teorii procesu karnego i wymi
Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Postępowanie karne
Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji
Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji
Grzegorz Abgarowicz, Artur Prasal, Sektor publiczny w praktyce, Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji. Administracja publiczna realizuje szeroki zakres zadań. Z jednej strony, są to zadania dotyczące obsługi obywateli (zadania realizowane głównie przez samorząd), z drugiej strony – realizowane w ramach współpracy między
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Archiwizacja dokumentacji
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych – jednostek samorządu terytorialnego
Wojciech Rup, Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.Sprawozdanie finansowe za 2018 r. należy sporządzić według nowych zasad i wzorów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra
Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Sprawozdanie finansowe
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019
Prawo w praktyce, Kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się przypomnienie najważniejszych zadań i terminów na
Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kadry i płace 2019
Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym
Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym
Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński Sulecki, Wojciech Morawski, Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego jest książką, która stanowi część cyklu publikacji
Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Podatki 2019
ZŁE DZIEWCZYNY
ZŁE DZIEWCZYNY BAD GIRLS
Wilson Jacqueline, Rajewska Ewa, Mandy od dawna stanowi cel złośliwych zaczepek grupy koleżanek z klasy, dlatego kiedy wesoła, energiczna i pełna tupetu Tania ofiarowuje jej swoją przyjaźń, Mandy jest w siódmym niebie - inaczej niż jej mama, która uważa, że Tania jest dla Mandy nieodpowiednim towarzystwem i wywrze na n
Wydanie 2018 / Media Rodzina/ Społeczno-obyczajowa
Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami
Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami
Kazusy Podręcznik prawo, Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Artur Halasz, Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa podatkowego:- od podstawowych pojęć: pojęcie p
Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo podatkowe podręczniki
OSTATNIA DEFILADA
OSTATNIA DEFILADA czwarta część cyklu Lodołamacz
Suworow Wiktor, Pawłowska Anna, Wiktor Suworow odnajduje rażące nieścisłości w najprawdziwszych dokumentach i źródłach, które miały ukazać światu posągowy, wręcz monumentalny obraz miłującego pokój Związku Radzieckiego. Przenika za kulisy dyplomatycznych zabiegów zmierzających do opóźnienia wybuchu II wojny
Wydanie 2018 / Rebis/ Historia Związku Radzieckiego
#SEXEDPL Rozmowy Anji Rubik o dojrzewaniu miłości i seksie
#SEXEDPL Rozmowy Anji Rubik o dojrzewaniu miłości i seksie
Rubik Anja, Osiemnaście rozmów. Ogrom merytorycznej wiedzy. Zero pruderii. I jedna postać, rozpoznawalna na całym świecie: Anja Rubik. Odważna i przełomowa kampania #SEXEDPL kilka miesięcy temu podbiła polski internet. Teraz pora na sygnowaną nazwiskiem top modelki książkę skierowaną do młodych l
Wydanie 2018 / W.A.B./ Miłość Szczęście