501788771
kontakt@bookslandia.pl

Wynagrodzenia w oświacie
Wynagrodzenia w oświacie Komentarz, przykłady, pytania i odpowiedzi, przepisy
Artur Klawenek, Sektor publiczny w praktyce, Wynagrodzenia w oświacie 2018 to pierwsze, unikalne źródło wiedzy na ten temat zmodyfikowanego systemu płac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy całego systemu do obecnych zmian. Współczesny system wynagrodzeń nauczycielskich wynika z ustrojowego założenia o potrzebie z
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kadry i płace 2017
Apelacja w postępowaniu cywilnym Manowska
Apelacja w postępowaniu cywilnym Manowska
Manowska Małgorzata, W komentarzu kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny nacisk położono na konstrukcję apelacji, jej wymagania formalne jako pis
Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Postępowanie cywilne
Płace od A do Z ćwiczenia
Płace od A do Z ćwiczenia
Cieślak Monika, Kolejne wydanie pierwszej na rynku książki z ćwiczeniami i testami z zakresu naliczania wynagrodzeń. Jeśli chcesz się przekonać czy potrafisz liczyć wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oddajemy do Twoich rąk książkę – zbiór zadań, ćwiczeń i testów z naliczania wynagrodzeń z odpow
Wydanie 2018 / Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak/ Kadry i płace 2017
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)
Rafał Nawrocki, Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (i
Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Fundacje i stowarzyszenia
Postępowanie sądowoadministracyjne
Postępowanie sądowoadministracyjne
Tadeusz Paweł Woś, Hanna Knysiak Sudyka, Marta Romańska, Tadeusz Woś, Książka z postępowania sądowoadministracyjnego uwzględnia m.in. najnowszą zmianę wynikającą z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Omawia m.in. nowe rozwiązania dotyczące przesłanki wyczerpania środków zask
Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Postępowanie administracyjne
KREW I RÓŻE
KREW I RÓŻE
Zdzisława Jackowiak, Krew i róże przewrotna powieść Zdzisławy Jackowskiej
Wydanie 2009 / Wydawnictwo Naukowe Contact/ Różne
Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin
Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin
Helin Andre, Podatkowe Komentarze Becka, Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255); 26.1.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61) oraz 14.2.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 245). Obejmuje również zmiany w podwójnym stanie prawnym z ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych
Wydanie 2017 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Ustawa o rachunkowości
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji Komentarz
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji Komentarz
Jerzy Bieluk, Komentarze Becka, Komentarz do ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.). Ustawa ta przewiduje daleko idące ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi, najistotniejsze z nich to: możliwość nabywania nieruchomości rolnych wyłącznie przez rolników indy
Wydanie 2016 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Komentarze Becka
Kodeks spółek handlowych Tom 4
Kodeks spółek handlowych Tom 4 Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do art. 491-633. Stan prawny 1 września 2016 roku
Adam Opalski, Maciej Goszczyk, Robert Pabis, Mateusz Rodzynkiewicz, Andrzej Wiśniewski, Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana strukt
Wydanie 2016 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks spółek handlowych
Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura
Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
Aleksandra Cempura, Anna Kasolik , Publikacja Metodyka sporządzania umów gospodarczych zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach.
Wydanie 2017 / Wolters Kluwer Polska/ Metodyka prawnicza
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018
Zubrzycki Janusz, Sałdyka Paweł, Rok 2018 zaowocował kilkoma istotnymi zmianami w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:- dla celów podatkowych zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016), co spowodowało zmianę załączników
Wydanie 2018 / Wydawnictwo Unimex/ Srodki trwałe wartości niematerialne prawne
Limits of Harmonisation and Convergence
Limits of Harmonisation and Convergence Dissimilarities withinin Similarities of Polish and German Contract Law
Zoll Fryderyk, Jagielska Monika, Macierzyńska Franaszczyk Elwira, Rott Pietrzyk Ewa, Żmij Grzegorz, In 2015 the European legislator stopped the legislative process concerning the Common European Sales Law. The fully-fledged autonomous European system of contract law met with a mixed reception among the EU Member States. The European Union decided to continue the process of harmonization of the law
Wydanie 2018 / Wolters Kluwer/ Prawo gospodarcze i handlowe
Egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych
Egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych
Koenner, Egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych stanowi jeden ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych unormowanych w kodeksie postępowania cywilnego. Przez \"inne wierzytelności\" należy rozumieć wierzytelności inne niż wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia za pracę i
Wydanie 2011 / Wydawnictwo Currenda/ Komornik sądowy
Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu
Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu Cognitive Linguistics and Poetics of Translation
Tabakowska Elżbieta, Agnieszka Pokojska, Celem tej książki jest pokazanie, w jaki sposób szkoła współczesnego językoznawstwa, znana jako językoznawstwo kognitywne (cognitive linguistics) czy też – ściślej rzecz ujmując – jego wersja stworzona w Stanach Zjednoczonych przez Rolanda W. Langackera, Georgea Lakoffa i ich ucznió
Wydanie 2001 / Universitas/ Językoznawstwo
Aplikacja od ogółu do szczegółu Heliosz
Aplikacja od ogółu do szczegółu Heliosz Akty normatywne w pigułce
Aneta Heliosz, Aplikacje prawnicze, Książka Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z 54 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli zawiera omówienie najistotniejszych dziedzin prawa w przystępnej i zrozumiałej f
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Aplikacje prawnicze 2015
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych – wzorzec zarządzenia (z suplementem elektronicznym)
Anna Zysnarska, Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst książki Dokumentacja zasad polityki rachunkowości, po uzupełnieniu i przetworze
Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Polityka rachunkowości
Urządzenia chłodnicze sprężarkowe parowe
Urządzenia chłodnicze sprężarkowe parowe Podstawy teoretyczne i obliczenia
Bohdal Tadeusz, Charun Henryk, Czapp Marian, Książka przedstawia podstawy teoretyczne działania układów sprężarkowych jedno- i wielostopniowych, metody określania stanu termodynamicznego czynnika chłodniczego, obiegi termodynamiczne teoretyczne i rzeczywiste, zasady doboru sprężarek tłokowych i śrubowych oraz dodatkowych elementó
Wydanie 2018 / Wydawnictwo Naukowe PWN/ Mechatronika Maszyny Narzędzia Urządzenia Automatyka Pneumatyka Chłodnictwo
Małe czary
Małe czary
Fabich Magdalena, Czy masz siłę i odwagę, aby być dzieckiem? Brandon chodzi do szkoły, ma kochających rodziców i babcię. Tym, co czyni go wyjątkowym na tle rówieśników, jest jego bezinteresowna miłość do bajek. Kocha zwłaszcza jedną – Małe czary. Brandon nie spodziewa się jednak, że ta lektura p
Wydanie 2018 / Novae Res/ Literatura dla dzieci polska (7-13 lat)
Kwerkle Zwierzęta Zupełnie inne kolorowanki
Kwerkle Zwierzęta Zupełnie inne kolorowanki
Pavitte Thomas, Odkryj cuda królestwa zwierząt w tej oryginalnej kolorowance Thomasa Pavittea, twórcy bestsellerowej serii 1000x połącz kropki! Rysunki, na których początkowo nie widać nic poza gąszczem okręgów, kryją w sobie tajemnice czekające na rozwikłanie. Książka zawiera dwadzieścia pięknych
Wydanie 2016 / Insignis Media/ Kolorowanki
Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
Wojciech Piątek, Przemysław Ostojski, Jan Olszanowski, Biblioteka Administracja Publiczna, Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków ochrony praw uczestników postępowania. Autorzy ksi
Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Postępowanie egzekucyjne