tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Komentarz do planu kont Augustowska
Komentarz do planu kont Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
Augustowska Maria, Rup Wojciech, Komentarz do planu kont na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sie
Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Finanse publiczne
Organizacja wyborów samorządowych
Organizacja wyborów samorządowych
Grzegorz Gąsior, Tomasz Gąsior, Sektor publiczny w praktyce, Publikacja przedstawia zadania, jakie stoją przed podmiotami zaangażowanymi w proces wyborów, w szczególności przed wójtem, burmistrzem, prezydentem, a w praktyce zazwyczaj wykonywane będą przez urzędników administracji samorządowej. Opracowanie to wskazuje i wyjaśnia zmiany prawne i ich
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks wyborczy
Informator Prawniczy 2019 niebieski (format A5)
Informator Prawniczy 2019 niebieski (format A5) Kalendarium: dzień na stronie
Informator 2019, Informator Prawniczy 2019 niebieski (format A5). Funkcjonalny informator dla prawnika. Zawartość informatora: praktyczne kalendarium, obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach, zestawienie przepisów o kosztach, mapa Polski, registry, dwie tasiemki, odrębny notatnik teleadresowy.
Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Informator prawniczy 2016
Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń
Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń
Makal Anna, Niezbędny komentarz do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związane z wprowadzeniem nowego, odrębnego sprawozdania dla fundacji i stowarzyszeń (załącznik nr 6 do
Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Fundacje i stowarzyszenia
Regulamin pracy z komentarzem Ciborski
Regulamin pracy z komentarzem Ciborski (książka na CD)
Ciborski Piotr, Od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa org
Wydanie 2017 / Wydawnictwo ODDK/ Kadry i płace 2017
Zakładowy plan kont z komentarzem 2018
Zakładowy plan kont z komentarzem 2018
Pałka Marian, Książka o zakładowym planie kont z komentarzem na 2018 rok dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT to cenna pomoc każdego księgowego. Dwudzieste ósme wydanie Zakładowego Planu kont z komentarzem szeroko omawia zasady prowadzenia rachunkowości w jednos
Wydanie 2018 / Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów/ Plan kont 2015
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018
Zubrzycki Janusz, Sałdyka Paweł, Rok 2018 zaowocował kilkoma istotnymi zmianami w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:- dla celów podatkowych zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016), co spowodowało zmianę załączników
Wydanie 2018 / Wydawnictwo Unimex/ Srodki trwałe wartości niematerialne prawne
Budownictwo ujednolicone przepisy Legis
Budownictwo ujednolicone przepisy Legis Stan prawny 3 września 2018 roku
Legis, Książka wyd. Legis na 2018 rok przydatna podczas przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane podzielona jest na dziesięć głównych działów:1. Ustawa - Prawo budowlane na 2018 rok2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.3. Samodzielne funkcje techniczne w budown
Wydanie 2018 / Wydawnictwo Legis/ Prawo budowlane
Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka
Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka
Robert Gawłowski, Joanna Modrzyńska, Paweł Modrzyński, Sektor publiczny w praktyce, Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać efektywnie usługą wspólną. Książka zawiera także elementy wiedzy prawniczej i organiza
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Finanse publiczne
Nomenklatura scalona (CN)
Nomenklatura scalona (CN) Od 2019 roku niezbędna dla potrzeb podatku VAT
, Książka Nomenklatura scalona (CN) wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik U
Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Ceny transferowe
Plan kont z komentarzem Gierusz
Plan kont z komentarzem Gierusz
Jerzy Gierusz, Katarzyna Koleśnik, Komentarz do planu kont zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz wykaz operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikowanej tematyki oraz jednoznaczne interpretacje to niewątpliwie atuty tego komentarza do planu kon
Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Plan kont 2015
Wszyscy ci wspaniali chłopcy i dziewczyny
Wszyscy ci wspaniali chłopcy i dziewczyny Osobista historia czeskiego kina
Skvorecky Josef, Jagodziński Andrzej S., Josef Škvorecký to pisarz znakomity i o tym na szczęście wie coraz więcej polskich czytelników. Ale był także wybitnym znawcą jazzu i kina, o czym wiedzą może tylko nieliczni. Jazz występuje w wielu jego utworach, nie tylko jako barwne tło, ale też jako symbol wolności w zniewolonym
Wydanie 2018 / Pogranicze/ Historia pozostałych państw europejskich
Struktury wynagradzania pracowników
Struktury wynagradzania pracowników
Sekuła Zofia, Celem książki jest przedstawienie, w prosty i zrozumiały sposób, zarówno podstaw, jak i zaawansowanej problematyki wynagradzania. Autorka omawia klasyczne i innowacyjne sposoby kształtowania systemów wynagradzania, kategorie i funkcje płac oraz metody przeciwdziałania dyskryminacji w wynagr
Wydanie 2013 / Wolters Kluwer Polska/ Kadry i płace
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)
Rafał Nawrocki, Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (i
Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Fundacje i stowarzyszenia
Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura
Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
Aleksandra Cempura, Anna Kasolik, Metodyka zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. W metodyce autorki zawarły:- zwięzłe
Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Metodyka prawnicza
Polska wielka księga historii
Polska wielka księga historii
, Wielka księga historii odsłania w taki sposób wiele poruszających wyobraźnię wzorów, jakie w barwnej tkaninie polskich dziejów poprzez rzędu czterdzieści pokoleń wytworzyły indywidualne ludzkie losy, ich dramatyczne sploty, krwawe wzloty i bezkrwawe upadki. Wolność i polska historia -
Wydanie 2015 / Wydawnictwo Bellona/ Różne
Literatura chicano chicana
Literatura chicano chicana Historia literatur latynoamerykańskich
Kardyni Mieszko A., Rogoziński Paweł, W literaturze Ameryki Łacińskiej wykształcił się nurt, który nie ma sobie podobnego w literackich dziejach świata. Łączy on bowiem tradycje latynoamerykańskie z tradycjami Stanów Zjednoczonych Ameryki, a to za sprawą ruchu chicano, którego twórcami byli Meksykanie emigrujący do Stanó
Wydanie 2013 / Dr Lex/ Historia literatury zagranicznej
Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych Część 4
Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych Część 4 Jak się przedstawiać?
BuryMagdalena, Filipczak Sylwia, Gozdek Szumiak Katarzyna, Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych to zbiór zadań dla młodzieży i dorosłych cierpiących na zaburzenia sprawności komunikacyjnych w związku z zespołem czołowym, pragnozją, spektrum zaburzeń autystycznych oraz innymi trudnościami ograniczającymi zdolność do wchodzenia w interakcje
Wydanie 2017 / Wydawnictwo Edukacyjne/ Pedagogika specjalna
Karta nauczyciela Komentarz Barański
Karta nauczyciela Komentarz Barański Stan prawny: 31 marca 2018 roku z uwzględnieniem zmian, które wchodzą w życie 01.09.2018 r. i 01.01.2019 r.
Andrzej Barański, Joanna Rozwadowska Skrzeczyńska, Maria Szymańska, W komentarzu do karty nauczyciela przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem,- wymagania kwalifikacyjn
Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Karta nauczyciela komentarz