tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Oficyna Wydawnicza Branta

BEZCZELNOŚĆ BEZKARNOŚĆ BEZSILNOŚĆ TERRORYZM NOWEJ GENERACJI
Bezczelność bezkarność bezsilność Terroryzmy nowej generacji
To elitarne grono, a jeszcze bardziej elitarna jest grupa przewodników po tym labiryncie, jakim jest współczesny świat. Jednym z owych przewodników jest Krzysztof Mroziewicz. Nadaje się do tej r
Krzysztof Mroziewicz / Wydanie 2009 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Różne
Ochrona środowiska Zarys wykładu
Ochrona środowiska Zarys wykładu Paczuski
To jedna z podstawowych funkcji państwa, przedmiot zainteresowań całej społeczności międzynarodowej, zakres wyspecjalizowanej działalności dydaktyczno-wychowawczej nazywanej „Edukacją ochro
Paczuski Ryszard / Wydanie 2012 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Prawo ochrony środowiska
JAKI WYBRAĆ ZAWÓD ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ
Jaki wybrać zawód? Zaplanuj swoją przyszłość
Poradnik jest przeznaczony dla uczniów klas maturalnych, studentów, specjalistów zajmujących się zarządzaniem kadrami, rekrutacją i head hunterów. Autorka pisze o jednej z najistotniejszych rz
Brooks Katharine / Wydanie 2010 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Literatura
ENCYKLOPEDIA FILOZOFII WYCHOWANIA
Encyklopedia Filozofii Wychowania Jedynak Kojkoł
Zamierzeniem Autorów nie jest zaproponowanie Czytelnikowi kolejnej pozycji słownikowej. EFW wykracza poza formułę prac tego typu. Zawiera ona nie tylko zestaw podstawowych terminów i pojęć filo
Stanisław Jedynak / Wydanie 2009 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Różne
Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska
Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska
Komentarz do Prawa zamówień publicznych w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;
Komentarze Kompaktowe / Wydanie 2018 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Prawo zamówień publicznych
Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe
Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe Prawo gospodarcze
Monografia Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe ukazuje tytułową wolność na szerszym tle struktury prawnej konstytucyjnych praw i wolności. Wolność działalności gospoda
Marek Szydło / Wydanie 2011 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Prawo gospodarcze
Umowa ubezpieczenia w europie bez granic
Umowa ubezpieczenia w europie bez granic
Książka zawiera analizę zasad umowy ubezpieczenia w oparciu o prawo Unii Europejskiej oraz najnowsze ustawodawstwo i orzecznictwo państw członkowskich UE w tym polskie. Znajomość omawianych w n
Katarzyna Malinowska / Wydanie 2008 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Ubezpieczenia społeczne
Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej i na cudzy rachunek
Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej i na cudzy rachunek
Praca Anny Kubiak opisuje konstrukcje prawne stworzone przez reformę prawa ubezpieczeniowego z 2007 roku - jest więc w pełni aktualna. O wadze podejmowanych przez Annę Kubiak zagadnień świadczy
Anna Maria Kubiak / Wydanie 2008 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Ubezpieczenia społeczne
Zamówienia publiczne Wybrane informacje o wynikach kontroli Prezesa UZP
Zamówienia publiczne Wybrane informacje o wynikach kontroli Prezesa UZP
Celem opracowania jest przybliżenie regulacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych Komentarz w kontekście projektów środowiskowych oraz projektów finansowanych ze środk
Łukasz Korporowicz / Wydanie 2009 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Prawo zamówień publicznych
Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej
Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej
Praca stanowi próbę przedstawienia węzłowych zagadnień, wiążących się z wynagrodzeniem szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej. Jeżeli śmierć ta nastąpiła wskutek uszkodzenia ci
Adam Szpunar / Wydanie 2000 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Prawo cywilne
Mobbing Aspekty prawno-organizacyjne
Mobbing Aspekty prawno-organizacyjne
Książka Mobbing. Aspekty prawno-organizacyjne omawia zjawisko mobbingu w miejscu pracy, które stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników. Jest ono również poważnym
Maciej Chakowski / Wydanie 2011 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Prawo pracy
Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich
Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich
Praca ma charakter monograficzny i omawia problemy kształtowania pożądanego wizerunku miasta za pomocą instrumentów strategii tożsamości. Ich znajomość jest konieczna dla świadomego i celowe
Agnieszka Stanowicka Traczyk / Wydanie 2008 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Gospodarka
Testy do nauki prawa
Testy do nauki prawa
Testy do nauki prawa dla kierunków nieprawniczych to zbiór zawierający 367 pytań o różnym stopniu trudności i odpowiedzi, podzielonych tematycznie na dziewięć rozdziałów obejmujących najwa
Paweł Siwerski / Wydanie 2009 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Książki o prawie
Słownik terminologii handlowej podatkowej i księgowej polsko-niemiecki niemiecko-polski
Słownik terminologii handlowej podatkowej i księgowej polsko-niemiecki niemiecko-polski
Słownik zawiera około 25 000 stosowanych w codziennej praktyce gospodarczej haseł z zakresu handlu, podatków, księgowości, uzupełnionych. terminami z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu,
Piotr Milewski / Wydanie 2004 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Słownik niemiecko-polski
Finansowanie strategii marketingowych
Finansowanie strategii marketingowych
Autor analizuje wzajemne zależności między strategiami marketingu a finansowaniem działalności przedsiębiorstwa. Książka przedstawia różne rodzaje przedsiębiorstw, charakteryzuje możliwe s
Wojciech Grzegorczyk / Wydanie 2003 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Marketing
Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości
Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości
Opracowanie zawiera artykuły przygotowane na konferencję naukową pt. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, która odbyła się 3 kwietnia 2008 rok na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społecz
Grzegorz Tylec / Wydanie 2009 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Książki o prawie