tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Oficyna Wydawnicza Branta

Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska
Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska
Komentarz do Prawa zamówień publicznych w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;
Marzena Jaworska / Wydanie 2018 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Prawo zamówień publicznych
Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe
Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe Prawo gospodarcze
Monografia Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe ukazuje tytułową wolność na szerszym tle struktury prawnej konstytucyjnych praw i wolności. Wolność działalności gospoda
Marek Szydło / Wydanie 2011 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Prawo gospodarcze
Umowa ubezpieczenia w europie bez granic
Umowa ubezpieczenia w europie bez granic
Książka zawiera analizę zasad umowy ubezpieczenia w oparciu o prawo Unii Europejskiej oraz najnowsze ustawodawstwo i orzecznictwo państw członkowskich UE w tym polskie. Znajomość omawianych w n
Katarzyna Malinowska / Wydanie 2008 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Ubezpieczenia społeczne
Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej i na cudzy rachunek
Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej i na cudzy rachunek
Praca Anny Kubiak opisuje konstrukcje prawne stworzone przez reformę prawa ubezpieczeniowego z 2007 roku - jest więc w pełni aktualna. O wadze podejmowanych przez Annę Kubiak zagadnień świadczy
Anna Maria Kubiak / Wydanie 2008 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Ubezpieczenia społeczne
Zamówienia publiczne Wybrane informacje o wynikach kontroli Prezesa UZP
Zamówienia publiczne Wybrane informacje o wynikach kontroli Prezesa UZP
Celem opracowania jest przybliżenie regulacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych Komentarz w kontekście projektów środowiskowych oraz projektów finansowanych ze środk
Łukasz Korporowicz / Wydanie 2009 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Prawo zamówień publicznych
Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej
Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej
Praca stanowi próbę przedstawienia węzłowych zagadnień, wiążących się z wynagrodzeniem szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej. Jeżeli śmierć ta nastąpiła wskutek uszkodzenia ci
Adam Szpunar / Wydanie 2000 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Prawo cywilne
Mobbing Aspekty prawno-organizacyjne
Mobbing Aspekty prawno-organizacyjne
Książka Mobbing. Aspekty prawno-organizacyjne omawia zjawisko mobbingu w miejscu pracy, które stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników. Jest ono również poważnym
Maciej Chakowski / Wydanie 2011 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Prawo pracy
Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich
Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich
Praca ma charakter monograficzny i omawia problemy kształtowania pożądanego wizerunku miasta za pomocą instrumentów strategii tożsamości. Ich znajomość jest konieczna dla świadomego i celowe
Agnieszka Stanowicka Traczyk / Wydanie 2008 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Gospodarka
Testy do nauki prawa
Testy do nauki prawa
Testy do nauki prawa dla kierunków nieprawniczych to zbiór zawierający 367 pytań o różnym stopniu trudności i odpowiedzi, podzielonych tematycznie na dziewięć rozdziałów obejmujących najwa
Paweł Siwerski / Wydanie 2009 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Książki o prawie
Słownik terminologii handlowej podatkowej i księgowej polsko-niemiecki niemiecko-polski
Słownik terminologii handlowej podatkowej i księgowej polsko-niemiecki niemiecko-polski
Słownik zawiera około 25 000 stosowanych w codziennej praktyce gospodarczej haseł z zakresu handlu, podatków, księgowości, uzupełnionych. terminami z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu,
Piotr Milewski / Wydanie 2004 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Słownik niemiecko-polski
Finansowanie strategii marketingowych
Finansowanie strategii marketingowych
Autor analizuje wzajemne zależności między strategiami marketingu a finansowaniem działalności przedsiębiorstwa. Książka przedstawia różne rodzaje przedsiębiorstw, charakteryzuje możliwe s
Wojciech Grzegorczyk / Wydanie 2003 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Marketing
Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości
Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości
Opracowanie zawiera artykuły przygotowane na konferencję naukową pt. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, która odbyła się 3 kwietnia 2008 rok na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społecz
Grzegorz Tylec / Wydanie 2009 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Książki o prawie
EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH KOMENTARZ
EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH KOMENTARZ
Instytucja europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych liczy sobie ponad dwadzieścia lat. Stanowi ona pierwszą ponadnarodową konstrukcję przeznaczoną dla użytku prywatnoprawnego wprowadzo
Rafał Adamus / Wydanie 2006 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Książki o prawie
SOCJOLOGIA MIKROSTRUKTURY PODGÓRSKI
SOCJOLOGIA MIKROSTRUKTURY PODGÓRSKI Podręcznik akademicki
Stanowi kompendium wiedzy z zakresu miejsca jednostki we współczesnym świecie. Prezentuje człowieka i jego postawę wobec nowoczesnych wymagań społecznych na tle przeobrażeń XXI wieku. W ninie
PODGÓRSKI ADAM / Wydanie 2008 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Socjologia i psychologia
UTWÓR MULTIMEDIALNY JAKO ELEKTRONICZNA BAZA DANYCH
UTWÓR MULTIMEDIALNY JAKO ELEKTRONICZNA BAZA DANYCH
Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze monograficzne opracowanie problematyki utworu multimedialnego będącego elektroniczną bazą danych jako przedmiotu prawa autorskiego. Celem niniejsz
Joanna Szyjewska Bagińska / Wydanie 2010 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Prawo autorskie
TOKSYKOLOGIA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA
TOKSYKOLOGIA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA
W przedstawionym podręczniku omówione zostały najważniejsze, najlepiej poznane toksyczne czynniki natury chemicznej, biologicznej i fizycznej występujące zarówno w środowisku pracy człowieka
Stanisław Wiąckowski / Wydanie 2010 / Oficyna Wydawnicza Branta/ Różne