501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

Dmowski

Wolters Kluwer Polska


Isbn 9788326432606 | Wydanie 1/2014 | Stron 672

Cena: 121.16 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Rozważania Autora skupiają się wokół możliwych wariantów, jakie mogą wystąpić w zakresie transakcji na pochodnych instrumentach finansowych, formalnie dopuszczonych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego, bilansowego, cywilnego oraz gospodarczego, dotyczących kształtowania się przedmiotu i podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych, m.in.:
- przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z zawarciem, trwaniem, realizacją, rezygnacją oraz zbyciem praw z pochodnych instrumentów finansowych,
- wyceny instrumentów finansowych,
- sposobu rozliczenia kontraktów (rzeczywisty lub nierzeczywisty),
- celu zawarcia kontraktów (spekulacyjny, zabezpieczający lub inny),
- kalkulacji różnic kursowych związanych z walutowymi pochodnymi instrumentami finansowymi,
- określenia zysków i strat z samych transakcji.

Ponadto w opracowaniu zawarto analizę podatkową szczególnych transakcji na instrumentach finansowych związanych z restrukturyzacją podmiotów, zawieraniem przedmiotowych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (transfer pricing) oraz wyceną derywatów i transakcji walutowych dla celów podatkowych.
Księgarnia prawnicza poleca Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych