501788771
kontakt@bookslandia.pl

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Sprawozdawczość i analiza finansowa
Sprawozdawczość i analiza finansowa
W książce zawarte są aktualne uregulowania prawne stanowiące podstawę sporządzania sprawozdań finansowych
Zarobić milion idąc pod prąd
Zarobić milion idąc pod prąd
Na powstanie tej książki czekało w Polsce wielu ludzi. W niezwykle, w jaki sposób na literaturę tego typu, bezpoś
Metoda Lean Startup
Metoda Lean Startup
Bestseller na liście New York Timesa Rewolucyjna metoda autorstwa Erica Riesa pomoże Ci zamienić Twój nowy pomysł biznesowy na
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem, kompleksowego podręcznika z dziedziny analiz
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Kolejne wydanie książki uwzględnia zmianę ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 23 września 2015 ro
Przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość
Głównym adresatem niniejszej publikacji jako podręcznika są studenci szkół wyższych, nauczyciele przedmiotu przedsiębiorcz
Ekonomika przedsiębiorstw
Ekonomika przedsiębiorstw
Książka Ekonomika przedsiębiorstw została poświęcona zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania przedsiębiorstw we wspó
Innowacyjność
Innowacyjność
Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, wobec ciągle niskiego poziomu innowacyjności Polski, stanowi jedno z kluczowych zadań polsk
Zjawisko zawłaszczania wartości a zachowania obronne przedsiębiorstw
Zjawisko zawłaszczania wartości a zachowania obronne przedsiębiorstw
Recenzowana monografia powstała w wyniku kilkuletnich prac badawczych prowadzo
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
Książka przybliża czytelnikowi tematykę zarządzania strategicznego. Zawarto w niej zagadnienia pods
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
W oparciu o uzyskane i odpowiednio przetworzone informacje analityczne, wynikające głównie ze sprawozdań fin
Zarys strategii rozwoju przemysłu
Zarys strategii rozwoju przemysłu
Autorzy opracowania podjęli trudny, złożony i wieloaspektowy temat związany z transformacją przemysłu uznając