501788771
kontakt@bookslandia.pl

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

TYPOLOGIA PRZEDSIĘBIORSTW
TYPOLOGIA PRZEDSIĘBIORSTW
Juliusz Engelhardt, ur. 1 stycznia 1955 roku. Absolwent Politechniki Szczecińskiej. Profesor nauk ekonomicznych. Wykładowc
Absorpcja innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie
Absorpcja innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie
W związku z unifikacją prawa ochrony środowiska i wolą polityczną organów międzynarodowyc
Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw
Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw
Nauka o organizacji i zarządzaniu w obecnym czasie skupia swoja uwagę przede wsz
Typologia przedsiębiorstw
Typologia przedsiębiorstw
Juliusz Engelhardt, ur. 1 stycznia 1955 roku. Absolwent Politechniki Szczecińskiej. Profesor nauk ekonomicznych. Wykładowc
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami t7
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami t7
Siódmy tom zawiera opisy wybranych problemów funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Opi
Tworzenie grup kapitałowych i aliansów strategicznych
Tworzenie grup kapitałowych i aliansów strategicznych
Prof. UŁ dr hab. Bogusław Kaczmarek – kierownik Zakładu Teorii Zarządzania w Uniwersyteci
Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne polskich przedsiębiorstw przemysłowych
Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne polskich przedsiębiorstw przemysłowych
Celem pracy jest próba określenia związku pomiędzy stopni
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie Przykłady zadania i rozwiązania
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie Przykłady zadania i rozwiązania
analiza finansowa W oparciu o uzyskane i odpowiednio przetworzone informacje a
Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów
Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów
Rachunkowość dostarcza informacji do oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarcz
Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw High-Tech
Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw High-Tech
W miarę zawężania się pola konkurencji rośnie znaczenie zasobów niematerialnych i innowacyjnych z
Koncepcja Global Sourcing Teoria i praktyka
Koncepcja Global Sourcing Teoria i praktyka
W dobie dzisiejszej silnej konkurencji przedsiębiorcy zmuszeni są do poszukiwania innowacyjnych rozwiąza
Biznes plan jak go budować i analizować
Biznes plan jak go budować i analizować
Książka niniejsza napisana została z myślą o tych, którzy muszą sprowadzić mniej lub bardziej złożo

Analiza finansowa przedsiębiorstwa