501788771
kontakt@bookslandia.pl

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami t7
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami t7
Siódmy tom zawiera opisy wybranych problemów funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Opi
Tworzenie grup kapitałowych i aliansów strategicznych
Tworzenie grup kapitałowych i aliansów strategicznych
Prof. UŁ dr hab. Bogusław Kaczmarek – kierownik Zakładu Teorii Zarządzania w Uniwersyteci
Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne polskich przedsiębiorstw przemysłowych
Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne polskich przedsiębiorstw przemysłowych
Celem pracy jest próba określenia związku pomiędzy stopni
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie Przykłady zadania i rozwiązania
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie Przykłady zadania i rozwiązania
analiza finansowa W oparciu o uzyskane i odpowiednio przetworzone informacje a
Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów
Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów
Rachunkowość dostarcza informacji do oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarcz
Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw High-Tech
Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw High-Tech
W miarę zawężania się pola konkurencji rośnie znaczenie zasobów niematerialnych i innowacyjnych z
Koncepcja Global Sourcing Teoria i praktyka
Koncepcja Global Sourcing Teoria i praktyka
W dobie dzisiejszej silnej konkurencji przedsiębiorcy zmuszeni są do poszukiwania innowacyjnych rozwiąza
Biznes plan jak go budować i analizować
Biznes plan jak go budować i analizować
Książka niniejsza napisana została z myślą o tych, którzy muszą sprowadzić mniej lub bardziej złożo
Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Publikacja ma na celu ukazanie możliwości wykorzystania w procesach zarządczych rozwiązań
PODEJŚCIE INNOWACYJNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
PODEJŚCIE INNOWACYJNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
Publikacja ma na celu ukazanie możliwości wykorzystania w procesach zarządczych rozwiązań
ROZWÓJ I DOSKONALENIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
ROZWÓJ I DOSKONALENIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
Książka jest oryginalnym opracowaniem interdyscyplinarnej tematyki szeroko rozumianego efektyw
Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Publikacja ma na celu ukazanie możliwości wykorzystania w procesach zarządczych rozwiązań