501788771
kontakt@bookslandia.pl

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach
Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach
W gospodarce opartej na wiedzy szczególną rolę pełni rynek nowych technolog
Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów
Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów
Rachunkowość dostarcza informacji do oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarcz
Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa
Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa
Głównym celem opracowania jest przybliżenie zawartości sprawozdania finansowego, aby można
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
Analiza finansowa jest praktyczną metodą oceny firmy -- pomiarem jej efektywności i kondycji. W najnowszym za
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
W obliczu coraz większego nasycenia rynku i coraz ostrzejszej na nim konkurencji informacja staje się strategiczn
Analiza finansowa w teorii i w praktyce
Analiza finansowa w teorii i w praktyce
Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu analizy finansowej zarówno w obszarze teoretycznym, jak i zasto
Analiza finansowa w oparciu o informację dodatkową
Analiza finansowa w oparciu o informację dodatkową
Dogłębna analiza?informacji dodatkowej, na którą składa się?wprowadzenie do sprawozdania fin
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Cechą charakterystyczną tej książki jest wnioskowanie analityczne, które dotyczy konkretnego przedsiębiorstwa
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Ujęcie sytuacyjne
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Ujęcie sytuacyjne
Cechą charakterystyczną książki jest wnioskowanie analityczne, które dotyczy konkretnego pr

Analiza finansowa przedsiębiorstwa