501788771
kontakt@bookslandia.pl

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

Kędziora Kornatowska Kornelia

Muszalik Marta, Skolimowska Edyta,

PZWL


Isbn 9788320049220 | Wydanie 1/2018 | Stron 398

Cena: 112.70

Publikacja niezbędna w codziennej praktyce pielęgniarskiej. Książka została napisana przez zespół specjalistów - lekarzy, pielęgniarek i psychologów - zajmujących się tą tematyką. Prezentuje ona aktualny stan wiedzy z dziedziny pielęgniarstwa w opiece długoterminowej. Podręcznik składa się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej. Część ogólna zawiera podstawowe wiadomości dotyczące organizacji systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w Polsce z uwzględnieniem opieki długoterminowej. W części szczegółowej opisano zagadnienia dotyczące wybranych problemów zdrowotnych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, psychologicznych i społecznych osób przewlekle chorych. Podręcznik adresowany jest do studentów pielęgniarstwa i pracujących pielęgniarek. Może być też doskonałą pomocą dla opiekunów medycznych, asystentów osób niepełnosprawnych i pracowników socjalnych.
Księgarnia prawnicza poleca Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej